MDK

Top-foto

27 – 28.03.2014 - XIII Przegląd Małych Form Teatralnych

Dsc09425
27 – 28.03.2014 - XIII Przegląd Małych Form Teatralnych

27 i 28 marca w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbył się XIII Przegląd Małych Form Teatralnych. W przeglądzie wzięły udział zespoły teatralne z Koluszek, Kleszczowa, Olesna, Sulmierzyc, Tomaszowa Mazowieckiego, Inowłodza, Strykowa, Bełchatowa, Łodzi i Radomska. Jury w składzie: Sławomir Kuligowski – pedagog, reżyser teatralny, aforysta, Jan Chraboł – aktor Teatru Lalki i Aktora w Opolu i Gabriela Synowiec – pracownik Łódzkiego Ośrodka Teatralnego, po prezentacji wszystkich spektakli wyłoniło laureatów XIII Przegląd Małych Form Teatralnych.

Laureaci w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Zespół Teatralny „PST” z Łódzkiego Domu Kultury przygotowany przez Pana Przemysława Sowę
II miejsce ex aequo– Zespół Teatralny „STRYK PSTRYK” z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie, przygotowany przez Panią Ewę Olszewską i Pana Krzysztofa Wosika
i Zespół Teatralny „SITOWIE” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu, przygotowany przez Panią Alinę Tomasik
III miejsce – Zespół Teatralny „TEATRINA” z Miejskiego Centrum Kultury
w Bełchatowie, przygotowany przez Panią Martę Krawczyk
Wyróżnienie za grę aktorską otrzymała Zuzanna Badura z Zespołu Teatralnego
„SITOWIE” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu .

Laureaci w kategorii szkół gimnazjalnych:
Wyróżnienie otrzymał Zespół Teatralny „FANTAZJA” z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Sulmierzycach, przygotowany przez Panie Aleksandrę Brożynę i Iwonę Deryngier


Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Zespół Teatralny „KONTRAST” z I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie.

II miejsce – Grupa Teatralna „MIMO WSZYSTKO” z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku,  przygotowana przez Panią Barbarę Rossochacką-Kazior                                                                                                                                                                                                                                III miejsce - Grupa Teatralna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, przygotowana przez Panią Barbarę Mickiewicz.

Wyróżnienie otrzymał Kabaret Młodych Uczniów z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie.

Nominację na XXVII Przegląd Teatrów Amatorskich - ŁóPTA' 2014 otrzymuje Grupa Teatralna „MIMO WSZYSTKO” z Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Radomsku, przygotowana przez Panią Barbarę Rossochacką – Kazior.

Nagrody dla laureatów ufundowali: Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Zobacz co zobaczysz