MDK

Top-foto

WYNIKI KONKURSU MAŁE GRANTY MDK 2017

Ma%c5%81e%20granty%20mdk_logo
WYNIKI KONKURSU MAŁE GRANTY MDK 2017

Małe Granty MDK to konkurs dla pełnoletnich mieszkańców Radomska ogłoszony po raz drugi przez Miejski Dom Kultury w Radomsku. W ramach przedsięwzięcia można było ubiegać się o dofinansowanie w ramach:

I. Upowszechniania kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki

II. Edukacji kulturalnej, w szczególności promocji dokonań artystycznych

III. Wspierania artystycznej twórczości amatorskiej

IV. Podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej

V. Wykorzystania przestrzeni miejskiej dla sztuki

VI. Wymiany dorobku, informacji, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury

Budżet konkursu wynosi 15.000 złotych. W ramach przedsięwzięcia MDK Radomsko sfinansuje projekty do kwoty 3.000 złotych.

13 lutego 2017 r. Komisja Konkursowa w składzie:
• Krystyna Michalska – Kierownik działu Upowszechniania Filmu i Organizacji Imprez, zastępująca Dyrektor - Elżbietę Kwiatkowską
• Anna Kulikiewicz – Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej
• Anna Szymurska – Główna Księgowa
• Marta Renik – Kierownik ds. Kina
• Robert Lewandowski – Kierownik Obsługi Sceny
• Joanna Dudek – Instruktor - Sekretarz

wyłoniła do realizacji 5 projektów spośród 11 zgłoszonych:
1. „Wieczorek radomskowski”- beneficjent Justyna Drozdek
2. „Uczta dla oczu” - beneficjent Marian Kokosza
3. „Z przytupem” - beneficjent Jerzy Sobczyk

4. „Ocalić od zapomnienia” - beneficjent Laura Normand
5. „Żywioły emocji – poznanie siebie i poznanie siebie nawzajem” - beneficjent Karolina Marczak

Projekty zostaną zrealizowane do 31 listopada 2017 r.

Małe Granty MDK to druga edycja konkursu ogłoszonego przez MDK Radomsko po raz pierwszy w 2015 r. Projekty archiwalne i bieżące są dostępne na oficjalnej stronie Grantów http://malegranty-mdkradomsko.esy.es/

Zobacz co zobaczysz