MDK

Top-foto

15.10.2016 - XXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

Logo
15.10.2016 - XXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

15 października 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyły się przesłuchania konkursowe XXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”. Uczestników oceniało jury w składzie: Barbara Chutkiewicz (przewodnicząca), Andrzej Kucharski i Maciej Kowalczyk. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury przyznało:

w Turnieju Poezji Śpiewanej (5 wykonawców)

I miejsce ex aequo - Adriannie Moroń z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Marzannę Lempart

- Annie Stefaniak z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku,przygotowanej przez Panią Beatę Garbarz - Hebdę


Wyróżnienia:
- Klaudii Szumacher z III Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Anetę Owczarek,
- Emilii Szcześniak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, przygotowanej przez Panią Małgorzatę Swędrak.


w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” (2 wykonawców)

II miejsce – Aleksandrze Paduch z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku,  przygotowanej przez Panią Martę Kurek

Wyróżnienie:
- Aleksandrze Kotlewskiej z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Marzannę Lempart,

w Turnieju Recytatorskim ( 23 recytatorów)

I miejsce ex aequo - Dorocie Chłapek z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, przygotowanej przez Panią Magdalenę
Padlewską – Berger,
- Bartoszowi Cudakowi z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanemu przez Panią Mariolę Rudecką

II miejsce ex aequo - Patrycji Alamie ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury Radomsku, przygotowanej przez Panią Małgorzatę Wesołowską
- Nikoli Tkacz z Uniwersytetu Łódzkiego

III miejsce ex aequo -Justynie Wiktorowicz z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowanej przez Panią Agatę Andrzejewską ,
- Karolinie Derwisz z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Żanetę Łęczycką
- Piotrowi Zbroińskiemu z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku

Wyróżnienia:
- Angelice Iwanowicz z III Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Anetę Owczarek
- Kamili Zyzik z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Mariolę Rudecką,
- Miłoszowi Nowakowskiemu z Technikum Mechaniczno – Budowlanego w Radomsku,  przygotowanemu przez Panią Anetę Owczarek

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe.

Fundatorami nagród są:
- Miasto Radomsko
- Powiat Radomszczański
- PPUH „KONSTALEX” sp. z o.o.
- Zarząd Regionu Ziemia Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi
- Podregion NSZZ “Solidarność” Regionu Ziemi Łódzkiej
- Międzyszkolna Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” Powiatu Radomszczańskiego
- Miejski Dom Kultury w Radomsku

Zobacz co zobaczysz