MDK

Top-foto

18.09.2016- HISTORIA ŻYDÓW W MUZEUM NA KÓŁKACH

Dsc03222
18.09.2016- HISTORIA ŻYDÓW W MUZEUM NA KÓŁKACH

W dniach 16 - 18 września 2016 r. można było obejrzeć wyjątkową wystawę MUZEUM NA KÓŁKACH (zlokalizowaną na parking MDK). To mobilna wystawa edukacyjna przedstawiająca historię i kulturę Żydów polskich podróżująca po Polsce, odwiedzająca miasta do pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców, w których przed wojną Żydzi stanowili istotną część społeczności lokalnej.Wystawie towarzyszą różnorodne działania prowadzone przez edukatorów muzeum oraz lokalnych działaczy: warsztaty, dyskusje, pokazy filmów, działania w przestrzeni miejskiej Prezentacja wystawy odbyła się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki" z okazji Dni Kultury Żydowskiej.

Centralnym punktem wystawy jest interaktywna mapa każdego odwiedzanego miasta, na której zostały opisane ważne miejsca związane z lokalną historią żydowską. Poprzez trójwymiarową makietę sztetla przybliżamy najważniejsze miejsca typowego polsko - żydowskiego miasteczka. Opowiadamy również o jidysz, hebrajskim i polskim - trzech współistniejących i przenikających się językach, którymi posługiwali się polscy Żydzi.

WYSTAWA UDOSTĘPNIONA PRZEZ MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH "POLIN"

Zobacz co zobaczysz