MDK

Top-foto

MAŁE GRANTY MDK - III EDYCJA

Poprawiony%20do%20druku
MAŁE GRANTY MDK - III EDYCJA

Miejski Dom Kultury w Radomsku po raz trzeci ogłasza konkurs MAŁE GRANTY MDK na wsparcie autorskich projektów kulturalnych dla mieszkańców Radomska poprzez sfinansowanie kosztów przedsięwzięć kulturalnych. Celem konkursu jest budowanie i wzmocnienie relacji partnerskich i form współpracy między Miejskim Domem Kultury w Radomsku a lokalną społecznością oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych niekomercyjnych angażujących mieszkańców Radomska. Budżet konkursu wynosi 15.000 złotych. W ramach konkursu sfinansowane będą projekty do kwoty 3.000 złotych. W otwartym konkursie MAŁE GRANTY MDK mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Radomska, zarówno indywidualnie jak i w grupach nieformalnych, którzy zamierzają realizować autorskie projekty kulturalne na rzecz mieszkańców Radomska.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Do pobrania:

1. Regulamin wraz z załącznikami

2. Oferta

Zobacz co zobaczysz