MDK

Inne-dzialania

MAŁE GRANTY MDK


Małe Granty MDK to konkurs dla pełnoletnich mieszkańców Radomska ogłoszony po raz trzeci przez Miejski Dom Kultury w Radomsku. W ramach przedsięwzięcia można było ubiegać się o dofinansowanie w ramach:

I. Upowszechniania kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki

II. Edukacji kulturalnej, w szczególności promocji dokonań artystycznych

III. Wspierania artystycznej twórczości amatorskiej

IV. Podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej

V. Wykorzystania przestrzeni miejskiej dla sztuki

VI. Wymiany dorobku, informacji, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury

VII. Nawiązania do imprez okolicznościowych – 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, 50-lecie Miejskiego Domu Kultury, itp.

Budżet konkursu wynosi 15.000 złotych. W ramach przedsięwzięcia MDK Radomsko sfinansuje projekty do kwoty 3.000 złotych.

Małe Granty MDK to trzecia edycja konkursu ogłoszonego przez MDK Radomsko po raz pierwszy w 2015 r. Projekty archiwalne i bieżące są dostępne na oficjalnej stronie Grantów http://malegranty-mdkradomsko.esy.es/