MDK

Top-foto

ŁÓDZKI DOM KULTURY OGŁASZA KONKURSY W RAMACH PROJEKTU "PRZYSTANEK 60+"

Łódzki Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursach w ramach projektu "Przystanek 60+". 


1. "Przystanek 60+" - teatr i kabaret

Konkurs ma na celu prezentację twórczości, wspieranie oraz promocję twórczości amatorskiej w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia.

Przegląd odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Łódzkim Domu Kultury.

Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się do pobrania w załącznikach.
Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia 2018r.

Partnerami projektu są:
Urząd Marszałkowski w Łodzi:
Podczas wydarzenia będzie możliwość odwiedzenia stoiska karty seniora województwa łódzkiego. Karta skierowana jest osób powyżej 60 roku życia i uprawnia do korzystania z wielu atrakcyjnych zniżek.

Do pobrania: regulamin oraz karta zgłoszenia.2. "Przystanek 60+" - malarstwo i rękodzieło

Konkurs ma na celu prezentację i promocję dorobku twórczości plastycznej mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+, wspieranie twórczości amataroskiej, a także zachęcenie mieszkańców do zwiększenia aktywności w prezentacjach konkursowych/festiwalowych.

W przeglądzie mogą wziąć udział malarze oraz rękodzielnicy działający przy instytucjach kultury (biblioteki, domu kultury, muzea), uniwersytetach trzeciego wieku, centrach i klubach seniora, organizacjach pozarządowych, parafiach oraz osoby niezrzeszone.
Do konkursu przyjmowane są wyłącznie prace uprzednio nienagradzane, będące dziełem autora, który zgłasza się jako uczestnik Przeglądu. Do wygrania nagrody finansowe, a także możliwość zaprezentowania swojej pracy w ramach wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych, która odbędzie się w Łódzkim Domu Kultury w dniach 27.03-05.04.2018r.


Do pobrania: regulamin oraz karta zgłoszenia.