MDK

O-mdk

50 - LECIE MDK

Instytucja domu kultury w Radomsku powołana została uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku 20 grudnia 1967r. Oficjalnie zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 1968r. jako Powiatowy Dom Kultury. W 2018 r. przypada 50-lecie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, okrągły Jubileusz będziemy świętować koncertami, spektaklami i innymi wydarzeniami artystycznymi, na które już dziś zapraszamy. Wkrótce podzielimy się z Państwem planem obchodów Jubileuszowych.

50 Mdk