MDK

Wydawnictwa

PIELGRZYMI SZLAK NA GÓRĘ ŚW. ANNY - ks. Jan Górecki

Pielgrzymowanie jest nieodłączną częścią ludzkiego życia, a zarazem doświadczeniem egzystencjalnym o głębokim wymiarze religijnym. To łączenie elementu formacyjnego i poznawczego, to odnajdywanie Boga w sobie i w Jego stworzeniu.Sama pielgrzymka jest symbolem ludzkości pielgrzymującej do boga. Symbolika pielgrzymki ma tu charakter znaku analogicznego do znaku sakramentu. Oznacza pochód wiary, nadziei,miłości (któremu przewodzi Maryja), a jednocześnie wzmacnia wiernych w tym pochodzie, staje się narzędziem siły i wolności całej wspólnoty pątniczej. Pielgrzymowanie wytwarza różnorakie więzi z Bogiem, Matką Boską, z żywymi i umarłymi oraz z miejscem świętym. Na pielgrzymkach est symbolicznie wyrażana religijność.Pielgrzymki to kondensacja symboli oraz intensyfikacja życia religijnego. I to jest szansą pielgrzymów