MDK

Wydawnictwa

Z WDZIĘCZNOŚCIĄ I BŁAGANIEM U MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ - ks. Jan Górecki

(..) Jednym z elementów życia Kościoła na Górnym Śląsku był i jest ruch pielgrzymkowy. Wynikał on raczej z woli wiernych, aniżeli z dyrektyw hierarchii. Był to wyraźny ruch oddolny, angażujący cała strukturę Kościoła. Analiza pielgrzymek jest jednym z ważnych elementów dla zrozumienia świadomości religijnej na Górnym Śląsku. Piekary – jak wiele innych sanktuariów – to miejsce wybrane przez Opatrzność Bożą, miejsce szczególnych łask.


(...) Piekary w historii kultu były miejscem więzi społecznych i wolności. Miejsce święte wyzwala u pątników więcej serdeczności i przyjaźni.Tutaj zawiązują się przyjazne więzi, które trwać będą długo. Miejsca pątnicze były w XIX i na początku XX miejscami spotkań ludności polskiej trzech zaborów, dlatego miejsce święte kojarzyło się z wolnością czego doznawano szczególnie w czasach ucisku i niewoli. W Piekarach nie tylko wyzwalały się przekonania orientacji katolickiej, ale i pogłębiała się świadomość narodowa Górnoślązaków. To świętowanie wolności było wydarzeniem niespotykanym w innych krajach.