MDK

Zespoly

TEATR

Teatr


MŁODZIEŻOWA GRUPA TEATRALNA "REKWIZYTORNIA TEATR"
soboty godz. 9.00 – 12.00
Instruktor ANITA PAWLAK - ZYGMA

Aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku prowadzi dziecięcą i młodzieżową grupę teatralną „Rekwizytornia Teatr”. Podstawą działalności są zajęcia z kultury żywego słowa oraz praca nad przygotowaniem etiud i prezentacji spektakli. Na spotkaniach młodzież poznaje tajniki gry dramatycznej, pantomimy, teatru animacji i teatru ulicznego. Prezentowane przez dzieci i młodzież spektakle są niejednokrotnie wynikiem wspólnych poszukiwań i jednostkowych doświadczeń wszystkich jej członków.

Osiągnięcia dzieci i młodzieży z Grup Teatralnych „REKWIZYTORNIA TEATR”
- 15.03.2014 - III miejsce dla Joanna Chrząszcz z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” w eliminacjach powiatowych 59. OKR w Radomsku
- 5.04.2014 – Nominacja do udziału w eliminacjach wojewódzkich 59. OKR dla Joanna Chrząszcz z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” na eliminacjach rejonowych 59.)KR w Piotrkowie Tryb.
- 25-26.04.2014 - II miejsce dla Joanna Chrząszcz z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” w eliminacjach wojewódzkich 59.OKR w Łodzi
- 24-25.05.2014 - Nagroda Specjalna dla Agaty Dziegieć (kat. gimnazja), wyróżnienie dla Karoliny Tazbir - recytatorów z Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” w XXXV Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu.
- 14.11.2014 – Udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji i Pieśni Patriotycznej w Koszęcinie – I miejsce dla Agaty Dziegieć
- 14.03.2015 - I miejsce – Natalia Stolarska z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” - Turniej „Teatr Jednego Aktora” na eliminacjach powiatowych 60. OKR
-14.03.2015 - I miejsce – Paulina Zinger z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” na eliminacjach powiatowych 60. OKR
-26.03.2015 - III miejsce dla Agaty Dziegieć na XI Wojewódzkim Konkursie Poezji Węgierskiej
-28.03.2015 - Nominacje na eliminacje wojewódzkie 60.OKR zdobyły Pauliny Zinger w kategorii „Wywiedzione ze słowa” i Natalii Stolarskiej w kategorii „Teatr jednego aktora”
-25-26.04.2015 - Nominacje na eliminacje centralne 60. OKR dla Natalii Stolarskiej -„Teatr jednego aktora” i Pauliny Zinger „Wywiedzione ze słowa”
- 16.05.2015 - Udział recytatorów z Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” w 36. Spotkaniach z poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu
Wyróżnienie – Pola Nawrocka kat. klasy IV-VI
I miejsce - Hanna Andrysiak kat. klasy gimnazjalne
Wyróżnienie – Agata Dziegieć kat. klasy gimnazjalne
II miejsce – Bartosz Cudak kat. klasy ponadgimnazjalne
- 5 - 6.06.2015 - Wyróżnienie dla Natalii Stolarskiej i Piotr Zygmy za opracowanie muzyczne spektaklu „Ciemno prawie noc” na podstawie powieści Joanny Bator, ufundowane przez Województwo Pomorskie i Miasto Słupsk na przeglądzie centralnym 60. OKR

- 17.10.2015 - Wyróżnienie w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” XXI OKR im. ks J. Popiełuszki dla Agaty Dziegieć z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”

- 6.11.2015 - Udział recytatorów z Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej – LOK II miejsce dla Agaty Dziegieć
- 18.03.2017 - Nominacja do udziału w eliminacjach rejonowych 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Kamila Zyzika.

- 30-31.03.2017 Udział zespołów teatralnych w XVI Przeglądzie Małych Form Teatralnych - "Młodzieżowa Grupa Teatralna „Rekwizytornia Teatr”
II miejsce - Kamil Zyzik
III miejsce – Patrycja Alama,
Wyróżnienie - Karolina Czekajewska

-1.04.2017 r. Udział Kamila Zyzika w eliminacjach rejonowych 62.OKR w Piotrkowie Tryb.

-21.05.2017 - Udział Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” w XXXVIII Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu
I miejsce w kat. kl. IV – VI – Lena Bąkowicz
III miejsce w kat. kl. gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – Patrycja Alama
Wyróżnienie w kat. kl. gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – Weronika Mazur, Anna Szwed

- 15.06.2017- Wyróżnienia dla Kamila Zyzika w eliminacjach centralnych 62. OKR w Słupsku

- 4.10.2017 – III miejsce – Natalia Wężyk w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” w XXIII Konkursie Recytatorskim im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”.

DZIECIĘCA GRUPA TEATRALNA "SKANDALEK I" (7 - 12 lat)
czwartki, godz. 16.00 - 17.30

DZIECIĘCA GRUPA TEATRALNA "SKANDALEK II" (7 - 12 lat)
czwartki, godz. 17.30 - 19.00

Instruktor MARTA CUPIAŁ (wrzesień 2017 r.)

Instruktor RAFAŁ MIKOŁAJEWSKI ( wrzesień 2014 r. - czerwiec 2017 r.)
Pedagog, aktor, autor i realizator programów edukacyjnych i widowisk cyrkowych. Warsztat aktorski doskonalił na deskach Teatru „Logos” w Łodzi. Od kilku lat prowadzi warsztaty pedagogiki cyrku, warsztaty teatralne i cyrkowo-teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W Miejskim Domu Kultury w Radomsku od września 2014 r. jest instruktorem Dziecięcej Grupy Teatralnej.

Osiągnięcia:
- 17-18.03.2015 - II miejsce na Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Radomsku
- 7.04.2016 - III miejsce dla Dziecięcej Grupy Teatralnej „Skandalek” w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w MDK w Radomsku
- 20.05.2016 - Udział Dziecięcej Grupy Teatralnej „Skandalek” w 37. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „DZIATWA” z Bałuckiego Ośrodka Kultury „Lutnia” w Łodzi
- 30.03.2017 - wyróżnienie dla Grup Teatralnych "Skandalek I" i "Skandalek II" na Przeglądzie Małych Form Teatralnych w MDK w Radomsku
- 12.04.2017 - wyróżnienie dla Grupy "Skandalek I" na Regionalnym Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Piotrkowie Trybunalskim.

- 26.05.2017 - Udział Dziecięcej Grupy Teatralnej „Skandalek” w 38. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „DZIATWA” w Łodzi

- 8-10.06.2017 - Wyróżnienie dla  Dziecięcej Grupy Teatralnej „Skandalek” w 28. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Płocku


SCENA POEZJI
środy, godz. 18.15 – 20.15
Instruktor MAŁGORZATA WESOŁOWSKA

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pacy z młodzieżą. Wychowawca wielu pokoleń recytatorów - laureatów konkursów recytatorskich na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Od września 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku instruktor Poetyckiej Sceny Młodych.
Osiągnięcia w sezonie artystycznym 2013/2014
- 15.03.2014 - I miejsce dla Janusza Kucharskiego i III miejsce dla Piotra Zbroińskiego w kategorii turniej recytatorski (dorośli) z Poetyckiej Sceny Młodych na eliminacjach powiatowych 59. OKR w Radomsku
- 5.04.2014 - Nominacja do udziału w eliminacjach wojewódzkich 59. OKR dla Janusza Kucharskiego z Poetyckiej Sceny Młodych na eliminacjach rejonowych 59.OKR w Piotrkowie Tryb.
- 25-26.04.2014 - II miejsce i nominacja na eliminacje finałowe 59. OKR do Ostrołęki dla Janusza Kucharskiego z Poetyckiej Sceny Młodych
- 25 – 28.06.2014 - Główna Nagroda w kategorii dorosłych dla Janusza Kucharskiego w finale 59. OKR w Ostrołęce.

- 17.10.2015 -Nagroda Specjalna w Turnieju „Teatru Jednego Aktora” XXI OKR im. ks J. Popiełuszki dla Janusza Kucharskiego

- 17.10.2015 -Wyróżnienie w Turnieju Recytatorskim XXI OKR im. ks J. Popiełuszki dla Anity Łęgowik

- 16.12.2015 - Wyróżnienie dla Pauliny Bąk w kat. poezji śpiewanej z Poetyckiej Sceny Młodych w Konkursie Recytatorskim im. K.K. Baczyńskiego

- 12.03.2016 - II miejsce dla Pauliny Bąk w 61. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

- 18.03.2017 - Nominacja do udziału w eliminacjach rejonowych 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla członków Sceny Poezji MDK: Mikołaj Malicki, Marita Matak, Karol Mazurek, Grażyna Śliwakowska, Elżbieta Jóźwiak, Dawid Wawryka;

- 1.04.2017 -Udział recytatorów: Mikołaja Malickiego, Karola Mazurka, Grażyny Śliwakowskiej, Elżbiety Jóźwiak i Dwida Wawryki w eliminacjach rejonowych 62.OKR w Piotrkowie Tryb.

- 21-24.06.2017 - Udział członka Sceny Poezji w eliminacjach centralnych 62. OKR w Ostrołęce - wyróżnienie dla Dawida Wawryki

- 4.10.2017 – W XXIII Konkursie Recytatorskim im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj” w Turnieju Recytatorskim:
I miejsce – Karol Mazurek
III miejsce – Mikołaj Malicki

GRUPA TEATRALNA DOROSŁYCH "MY MŁODZI!"
 (zakończyła działalność 17.06.2016 r.)
Instruktor DOMINIKA SZWED - KIPIGROCH
Absolwentka Policealnego Studia Aktorskiego "Lart studio" w Krakowie, zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, filia we Wrocławiu. W swoim dorobku artystycznym ma liczne recitale piosenki aktorskiej, poezji śpiewanej oraz koncerty muzyki rozrywkowej. Grała w „Kubusiu Puchatku” A.A. Milne, "Bloku" S. Shutego, "Skąpiradle" wg "Skąpca" Moliera i w "Mojrach" wg Wisławy Szymborskiej. W ramach studiów na PWST we Wrocławiu wyreżyserowała m.in. „Dwoje na huśtawce” W. Gibsona oraz „Czarnoksiężnika z krainy Oz” L. F. Bauma. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku od lutego 2014 r, jest instruktorem Grupy Teatralnej "My Młodzi!". Pierwszy spektakl grupy „Bajka o szczęściu” obejrzały dzieci z radomszczańskich przedszkoli i szkół podstawowych okazji Dnia Dziecka.GRUPA TEATRALNA  DLA DOROSŁYCH "OTWARTE DRZWI"
poniedziałki godz. 12.00 - 15.00
Instruktor DANUTA ZAWADZKA

GRUPA TEATRALNA „DO TRZECH RAZY SZTUKA” (działalność zakończona 17.06.2016 r.)
Agnieszka Chrząszcz, Przemysław Klekot, Janusz Kucharski
Członkowie grupy to (dość) młodzi radomszczanie, od lat związani z amatorskim ruchem teatralnym. Agnieszkę, Przemka i Janusza połączyła artystyczna pasja, której owocem jest Grupa Teatralna Do Trzech Razy Sztuka. Pierwszym spektaklem, który zaprezentowali szerokiej publiczności, była inscenizacja sztuki Jana Stępnia "W windzie", który swoją obecnością zaszczycił zespół podczas premiery. Nie ukrywał zadowolenia mówiąc, że radomszczańska wersja podoba mu się bardziej niż inna zawodowa realizacja. Spektakl cieszył się popularnością i sukcesem nie tylko w Radomsku. Owacyjnie przyjęty też został przez mieszkańców Opoczna i publiczność XIX Otwartego Festiwalu Teatrów Amatorskich "Odeon" w Andrychowie. Drugi spektakl zrealizowany przez grupę to „Kantata na 4 skrzydła”.


GRUPA LITERACKA "SYNONIM"
wtorki godz. 18.00 - 20.00
Instruktor JOLANTA DĄBROWSKA