Zespoły Plastyka

WARSZTATY "FILMO-PLAST"
(9 – 12 lat)
poniedziałek, godz. 16.00 – 17.30

Instruktor TOMASZ ZAWADZKI

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Grafiki Warsztatowej, prof. Katarzyny Winczek i prof. Zdzisława Wiatra (2006-2011). Od kilku lat pracuje jako instruktor zajęć plastycznych w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Doświadczenie zdobyte w tradycyjnej pracowni wykorzystuje w projektowaniu graficznym i animacji poklatkowej.