Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Inne

Łódzki Dom Kultury  ogłasza konkurs upcyclingowy dla uczestników projektu  „Kolorowa Lokomotywa – na ekologicznym szlaku” pn. „Upcycling, czyli nowe przygody przedmiotów”

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w kierunku wykorzystywania surowców wtórnych w kreatywny sposób, uwrażliwienie młodego pokolenia na istotę ochrony środowiska, szczególnie w przestrzeni lokalnej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej pracy przestrzennej w technice mieszanej, wykorzystującej surowce wtórne, takie jak: plastikowe butelki, szkło, puszki, stworzonej w nurcie upcyclingu.

Prace należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku do 19 września b.r.

Szczegóły w regulaminie konkursu

„Kolorowa Lokomotywa – na ekologicznym szlaku” projekt dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi. Jego celem jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej oraz wiedzy i umiejętności w zakresie twórczości ekologiczno-artystycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w warsztatach ekologicznych, wycieczkach, spektaklu teatralnym, a także konkursie twórczym.

obrazek
Plakat zapraszający dzieci do udziału w ekologiczno-artystycznym projekcie "Kolorowa Lokomotywa - na ekologicznym szlaku"
Skip to content