Miejski Dom Kultury
w Radomsku

O nas

obrazek

 1968 – 2023

Jubileusz 55-lecia Miejskiego Domu Kultury w Radomsku

obrazek

1 maja 1962 roku w Radomsku – wmurowaniem aktu erekcyjnego – rozpoczęła się budowa domu kultury, zaprojektowanego przez Józefa Zbigniewa Polaka z zespołem architektów i plastyków „Kozia 3” w Warszawie. Budynek został przekazany do użytku 7 listopada 1967 roku, a wszelkie sprawy urzędowe zakończono w grudniu 1967 roku. Popularny PeDeK, czyli Powiatowy Dom Kultury, oficjalnie rozpoczął działalność 1 stycznia 1968 roku.

W połowie lat 70. XX wieku Powiatowy Dom Kultury funkcjonował jako filia Wojewódzkiego Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. W listopadzie 1977 roku – decyzją Wojewody Piotrkowskiego – nasza placówka otrzymała status Miejskiego Domu Kultury. Obecnie jesteśmy samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Radomsko. Od 55 lat tworzymy  bardzo ważne w naszym mieście i powiecie radomszczańskim centrum artystyczne, kulturalne  i rozrywkowe.

Słowo „kultura” pochodzi od łacińskiego słowa „colere”, co pierwotnie oznaczało „uprawiać rolę”. Od Cycerona nabrało także nowego znaczenia – w kontekście „uprawy” ludzkiego ducha. Uprawiać, dbać, pielęgnować, kształtować – to nasza misja. Dlatego, zgodnie ze Statutem, przedmiotem działania MDK są m.in. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozbudzanie zainteresowań poprzez wiedzę i sztukę, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturą, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W Miejskim Dom Kultury w Radomsku stwarzamy możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w różnych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Proponujemy zajęcia artystyczne i hobbystyczne, organizujemy koncerty, spektakle, wystawy, wycieczki, imprezy plenerowe i inne. W naszej placówce działają zespoły i sekcje teatralne, taneczne, plastyczne, wokalne, fotograficzne i filmowe. Od 50 lat prężnie działa tu Klub Seniora. Wspieramy także inicjatywy kulturalno-społeczne, współpracując ze stowarzyszeniami i lokalną społecznością oraz realizując wiele projektów kulturalnych, m.in. cykliczny festiwal poświęcony twórczości Braci Różewiczów – 3xRóżewicz. Wydajemy ponadto Radomszczańskie Teatralia i debiutanckie tomiki poezji, będące zbiorami utworów nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Różewicza. W latach 2008-2018 byliśmy Regionalną Sceną Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Dysponujemy jedynym w mieście kinem cyfrowym – Kinem Pasja. W Galerii MDK prezentujemy różnorodną sztukę amatorską i profesjonalną w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby. W czasie epidemii koronawirusa powstała audycja „Kultura ma głos”, którą z powodzeniem emitujemy do dziś. Jest to wirtualne vademecum tego, co w naszej lokalnej kulturze najważniejsze. Pracownicy MDK, podobnie jak tysiące innych Polaków, nie są obojętni wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Spieszymy z pomocą, współpracując z artystami z ogarniętej wojną Ukrainy.

Wszystkie te działania są możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowników MDK oraz współpracujących z nami instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego.

Na przestrzeni lat działalności Miejskim Domem Kultury w Radomsku zarządzali: Bogdan Szablewski (1968-1972), Maciej Ziembiński (1972-1973), Andrzej Rymarek (1973-1981), Zbigniew Spólnicki (1981-1984), Maria Juszczyk (1984-2003), Anita Pawlak-Zygma (2003-2008). Od kwietnia do sierpnia 2008 roku obowiązki dyrektora pełniła Krystyna Michalska. W latach 2008-2019 Miejskim Domem Kultury zarządzała Elżbieta Kwiatkowska. Od 1 stycznia 2020 roku mam wielki zaszczyt i przyjemność prowadzić placówkę, której działalność opiera się na współpracy czterech działów: Działu Księgowości (główna księgowa Anna Szymurska), Działu Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez (kierownik Jolanta Dąbrowska), Działu Administracyjno-Gospodarczego (kierownik Edyta Wawrzyńczak) oraz Działu Obsługi Sceny (kierownik Robert Lewandowski).

Z okazji jubileuszu pragnę podziękować wszystkim obecnym i byłym pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Kłaniam się nisko współpracującym z nami osobom, placówkom i instytucjom. Oczywiście nie zapominam o naszej wiernej, niezawodnej, radomszczańskiej publiczności. Dziękuję, że jesteście z nami.

Zbigniew Herbert napisał: „Kultura to (…) budowanie wartości, dla których warto żyć.”

 

                                                                                                              Krzysztof Zygma,

                                                                                                      dyrektor MDK w  Radomsku

Skip to content