Miejski Dom Kultury
w Radomsku

O nas

obrazek

 1968 – 2023

Jubileusz 55-lecia Miejskiego Domu Kultury w Radomsku

 

 

Miejski Dom Kultury w Radomsku jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Radomsko. To ważne w pięćdziesięciotysięcznym mieście i regionie radomszczańskim centrum artystyczne, kulturalne i rozrywkowe. W latach 2008 – 2018 r. Regionalna Scena Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. Dysponuje również jedynym w mieście kinem cyfrowym – Kinem Pasja, w którym można oglądać zarówno premiery jak i filmy niszowe. Galeria MDK prezentuje różnorodną sztukę amatorską i profesjonalną w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby. Dom Kultury jest organizatorem licznych koncertów w wykonaniu znanych artystów, m.in. Orkiestry Solistów Wiedeńskich, jest partnerem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater.

Przedmiotem działania MDK jest m.in. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozbudzanie zainteresowań przez wiedzę i sztukę, rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturą, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników, zdolną do realizacji dużych wydarzeń artystycznych – w instytucji pracuje ok. 30 osób, a w sezonie artystycznym współpracuje kilkunastu instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego.

Miejski Dom Kultury w Radomsku stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w różnych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Proponuje zajęcia artystyczne i hobbystyczne, koncerty, spektakle, wystawy, wycieczki, imprezy plenerowe. W MDK działają zespoły i sekcje teatralne, taneczne, plastyczne i wokalne. Instytucja wspiera inicjatywy kulturalno-społeczne, współpracując ze stowarzyszeniami i lokalną społecznością, realizuje wiele projektów kulturalnych m.in. jest organizatorem cyklicznego festiwalu poświęconego twórczości Braci Różewiczów – Różewicz Open Festiwal. W 2013 r.  zorganizowała Kongres Kultury w Radomsku, a w 2014r. była partnerem Narodowego Centrum Kultury przy Kongresie Małych i Średnich Miast. Edycja 1.Czytelnictwo,. Prowadzi działalność wydawniczą – wydaje Radomszczańskie Teatralia i debiutanckie tomiki poezji, będące nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Różewicza. MDK prowadzi edukacje kulturalną realizując Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej w ramach pozaszkolnego cyklu KinoSzkoła, edukacje muzyczne Spotkania z muzyką przygotowane przez Filharmonię Narodową w Warszawie, edukację teatralną poprzez promocję amatorskich zespołów teatralnych, wspiera rozwój talentów teatralnych, plastycznych, tanecznych i muzycznych.Zależy nam, żeby każdy uważał Miejski Dom Kultury w Radomsku za wartość, którą należy otaczać opieką i wspierać. Działamy w myśl hasła: Z pasją dla kultury! Kultura z pasją!

Nasza historia i współczesność

Instytucja domu kultury w Radomsku powołana została uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku 20 grudnia 1967r. Oficjalnie zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 1968r. jako Powiatowy Dom Kultury. Dwukrotna reforma administracyjna w naszym kraju każdorazowo zmieniała strukturę placówki. PDK przemianowano na filię Wojewódzkiego Domu Kultury w 1975r., a decyzją Wojewody Piotrkowskiego z 30.11. 1977r. placówka otrzymała status Miejskiego Domu Kultury. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17.03.1993r. MDK został przekształcony w komunalną instytucję kultury prowadzoną przez Gminę Radomsko. Jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną.

Dom kultury przez wiele lat sprawował nadzór merytoryczny nad klubami i świetlicami w powiecie radomszczańskim oraz współpracował z twórcami w terenie. Obecnie jako największa instytucja kulturalna w powiecie, kieruje ofertę kulturalną do mieszkańców miasta i regionu. Już ponad 50 lat MDK jest miejscem, w którym realizowane są ciekawe wydarzenia artystyczne: spektakle teatralne, koncerty, występy i projekcje filmowe. Kilka pokoleń radomszczan rozwijało i rozwija swoje talenty pod opieką znakomitych instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego. Prezentacje zespołów amatorskich, turnieje i konkursy, akademie, jubileusze szkół i organizacji społecznych, spotkania z przedstawicielami świata nauki i polityki oraz inne interdyscyplinarne działania i projekty wpisały się w coroczne programy MDK.
Na przestrzeni lat działalności Miejskim Domem Kultury w Radomsku zarządzali: Bogdan Szablewski( 1968-1972), Maciej Ziembiński (1972-1973), Andrzej Rymarek (1973– 1981), Zbigniew Spólnicki (1981 – 1984), Maria Juszczyk (1984 – 2003), Anita Pawlak Zygma (2003– 2008). Od IV do VII 2008 r. funkcję dyrektora pełniła Krystyna Michalska. Od lipca 2008 r. Od lipca 2008 r. do grudnia 2019 Miejskim Domem Kultury zarządzała Elżbieta Kwiatkowska. Od 1 stycznia 2020 r. dyrektorem jest Krzysztof Zygma. Działalność MDK opiera się na współpracy czterech działów: Dział Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez (kierownik Jolanta Dąbrowska), Dział Administracyjno – Gospodarczy (kierownik Edyta Wawrzyńczak), Dział Obsługi Sceny (kierownik Robert Lewandowski), Dział Księgowości (Główna księgowa Anna Szymurska)

W 1968 r. do Powiatowego Domu Kultury przyszli wspaniali ludzie i zorganizowali jego życie. Byli to ludzie – legendy naszego miasta: profesor Henryk Fajt – kompozytor i dyrygent Orkiestry Symfonicznej oraz Czesław Kałkusiński – autor tekstów piosenek partyzanckich, liryków i utworów satyrycznych. Twórczość tych dwojga przyjaciół stanowiła wspaniałą materię do organizacji koncertów, spotkań wieczorów wspomnień i programów satyrycznych. Rozpoczął także pracę Klub Plastyka Amatora. Na pierwszej wystawie Klubu Plastyka Amatora w październiku 1968r. radomszczanie zobaczyli prace trzech autorów: B. Stępnia, T. Cielewicza, P. Pawłowskiego. Klub ten okazał się najbardziej stabilną forma pracy MDK., od początku aż do 31 grudnia 2003 roku był prowadzony przez Piotra Pawłowskiego. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat gromadził ludzi wybitnie utalentowanych takich jak: Jan Dudwał, Stanisław Imieniński, Zdzisław Wiatr, Jacek Chrostowski, Paweł Michalski, Władysław Mękwiński i wielu innych. Klub wychował młodzież, która w wielu przypadkach kontynuowała rozwój talentu w szkołach artystycznych i akademiach sztuk pięknych. Plastyką w MDK zajmowali się Piotr Pawłowski, Stanisław Imieniński, Agata Pawłowska, Natalia Kołodziejczyk – Łągiewka, Marzena Zacharewicz, zajęcia kontynuują Ewa Margas – Cyganek, Karolina Mysłek, Tomasz Zawadzki i Joanna Sroczyńska. Nauka rysunku, malarstwa i zajęcia plastyczne dla najmłodszych cieszą się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem.
W latach dziewięćdziesiątych, z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, powstała w domu kultury Galeria, w której pokazywane są prace uznanych twórców i amatorów – corocznie organizowanych jest ok. 10 wystaw. Kilkakrotnie galeria stała się miejscem obrony dyplomów studentów Akademii Jana Długosza w Częstochowie, wielokrotnie prezentowano wystawy pokonkursowe m.in. Biennale Malarstwo Rzeźba, Biennale Młodych – Piękne Sztuki. Od wielu lat wyjątkowe scenografie do imprez organizowanych przez MDK projektuje i przygotowuje Joanna Sroczyńska.

Od wczesnych lat siedemdziesiątych w domu kultury działały grupy teatralne. Niezwykłą dumą dla radomszczan był Kabaret Nietoperz, który pod wodzą swojego szefa, Jana Niezabitowskiego przeżywał lata świetności, potwierdzając swoją klasę nagrodami zdobywanymi na ogólnopolskich przeglądach. Sala widowiskowa i scena kameralna stały się miejscem prezentacji grup amatorskich i zawodowych. Pod okiem wspaniałych instruktorów powstawały przedstawienia teatralne, a potwierdzeniem wysokiego poziomu były nagrody przywożone z konkursów i festiwali. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstało wiele widowisk, młodzi recytatorzy kilkakrotnie dotarli do finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, wielu wybrało aktorstwo jako drogę swojego życia, jak również studia i pracę związaną z działalnością kulturalną. Akceptacja dla różnorodnych form teatralnych przejawia się w licznym uczestnictwie radomszczan na spektaklach, zarówno w tych prezentowanych tradycyjnie na sali, jak również tych w plenerze.
Historia teatru domu kultury zawiera nazwiska kilku wspaniałych reżyserów. Gdy w zaraniu placówki Jan Niezabitowski rozwijał skrzydła Nietoperzowi, organizacją Teatru Poezji zajął się Zbigniew Spólnicki. Druga połowa lat siedemdziesiątych to teatr poezji Barbary Wajnert. Okres ten to udział w licznych ogólnopolskich konkursach i przeglądach. Kontynuatorką tej formy była Anna Milczanowska (Chutkiewicz) – jedna z najbardziej utalentowanych aktorek zespołu z lat siedemdziesiątych. Grupy teatralne prowadzili również aktorzy Roman Piętakiewicz , Bogdan Wąchała, Halina Pitry Ptaszek, obecnie Anita Pawlak – Zygma, Rafał Mikołajewski, Małgorzata Wesołowska, Dominika Szwed – Kipigroch. Niezwykłe spektakle z radomszczanami, przygotowywała Anna Wieczur – Bluszcz.

W latach  2008 r. – 2018 r. Miejski Dom Kultury w Radomsku był Regionalną Sceną Teatru im. S. Jaracza w Łodzi i corocznie prezentował kilkanaście spektakli Teatru im. S. Jaracza oraz drugie tyle innych teatrów w Polsce. Na radomszczańskie scenie gościli wybitni artyści teatralni m.in. Anna Seniuk, Jan Peszek, Wojciech Pszoniak, Andrzej Seweryn.W lipcu 2010 i 2011r., w ramach projektu „Lato w teatrze” pod egidą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie, dom kultury zamieniał się w teatr dla dzieci i młodzieży. Letnie warsztaty artystyczne kończyły prezentacje przygotowanych wspólnie spektakli.
Od 2010r. MDK uczestniczy w programie Teatra Polska – Jedziemy z teatrem Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie, dzięki któremu mieszkańcy naszego miasta mogli zobaczyć wyjątkowe spektakle teatralne grup i teatrów z całego kraju m.in. gościliśmy Teatr Wierszalin z Supraśla. Życie teatralne naszego miasta, jego historię i współczesność dokumentują Radomszczańskie Teatralia – wydawnictwo pod redakcją Anny Beaty Symołon.

Kilka pokoleń radomszczan uczyło się w domu kultury tańca. Pierwsze kółko taneczne w naszym mieście zainicjował i przez wiele lat prowadził Marian Mach. Kontynuatorką edukacji tańca była Henryka Siemińska. Ważnym wydarzeniem kulturalnym w Radomsku był I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Wielki Fotel Famegu (1973r.) W 2014 r. rozpoczęliśmy nową odsłonę turniejów tańca towarzyskiego dla dzieci. Powstały przy MDK we wrześniu 2012 r. Klub Tańca Towarzyskiego „Etiuda”, prowadzony przez Katarzynę i Dawida Fiszerów roztańczył najmłodszych radomszczan i zaowocował zwycięstwami par na turniejach ogólnopolskich.
Zespoły taneczne są najbardziej rozbudowaną dziedziną amatorskiej aktywności artystycznej, zdobywają liczne nagrody na przeglądach i turniejach, często prezentują się podczas koncertów i festynów. Od 1975 r. działała grupa taneczna „Terpsychora”, która pod okiem instruktora Janusza Kapeli zdobywała liczne osiągnięcia i nagrody. Zespół wyróżnił się zajmując czołowe miejsca na krajowych przeglądach tańca nowoczesnego w Zielonej Górze, Warszawie, Radomiu, Kutnie, Piotrkowie Tryb., Katowicach. Na kartach historii zapisali się również Maria Rotter, Henryka Siemińska i Robert Łodyga – instruktorzy tańca. W latach późniejszych powstały i do chwili obecnej cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zajęcia tańca nowoczesnego i break dance. Aktualnie zajęcia taneczne prowadzi Aneta Bus i Grzegorz Sztandera. Owocem zainteresowania tańcem była organizacja licznych turniejów: w latach siedemdziesiątych kilkakrotnie zorganizowano Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Wielki Fotel Famegu, współcześnie Otwarty Turniej Tańca Dyskotekowego i Break Dance o Puchar Prezydenta Miasta, Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Wypas Posampas i Ersko City B-Boy Jam, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.

Od 1971 r. działa nieprzerwanie Klub Złotej Jesieni. Forma aktywności kulturalnej dla starszego pokolenia mieszkańców miasta podlega ciągłej przemianie, rozwija się. Od kilku lat MDK jest organizatorem Przeglądu Twórczości Seniorskiej, w którym członkowie klubów seniorskich z regionu łódzkiego konfrontują swoje umiejętności artystyczne. Seniorzy utworzyli Chór Złota Nutka i inne grupy zainteresowań m.in. grupę sportową. W 2014 r. Klub Złotej Jesieni zainicjował w Radomsku Tydzień Seniora i wspólnie z członkami Uniwersytetów III Wieku zrealizował bardzo bogaty program artystyczny i sportowy. Przez wiele lat Klub prowadziła Celina Oleszkiewicz, obecnie – Celina Tatara. W 2017 r. Klub Złotej Jesieni uroczyście świętował swój jubileusz 45lecia.

W MDK organizowane były i są obecnie także inne formy zajęć: Studio Wokalne prowadzone przez wiele lat do 2015 r. przez Violettę i Pawła Ojrzyńskich, obecnie Grupa „Wokalne Interpretacje”, którą prowadzi Beata Garbarz – Hebda i Paweł Hebda,  Zespół „Tęczowe nutki” pod opieką Justyny Szalińskiej, Zespół „Impresja” prowadzony przez Annę Dębską – Molendę, Radomszczańska Kapela Podwórkowa w składzie Grażyna Sabady, Andrzej Stefani, Marek Szyller, Zdzisław Szczerbiński, Karol Stefani, Koło Osób Niepełnosprawnych pod opieką Celiny Oleszkiewicz, a obecnie Marleny Grzybek, Koło Fotograficzne, którego instruktorami byli Krzysztof Małachowski, Wiesław Chmielowski, Zygmunt Andrzejak, Józef Lempart, Sławomir Dzitkowski, przez wiele lat działał Klub Miłośników Astronomii i Astronautyki prowadzony przez Piotra Barońskiego, sekcje szachowe prowadzone przez Czesława Bujacza, obecnie przez Grzegorza Pluteckiego, Klub Krótkofalowca, którym opiekowali się Jerzy Jasnos, Andrzej Kondzielewski, Marek Dziadkiewicz, Włodzimierz Tworek, Włodzimierze Szaliński, Błażej Garbaciak. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy przez niemal 50 lat związani byli z Miejskim Domem Kultury.

Od 2008 r. systematycznie organizowane są coniedzielne poranki dla dzieci: spektakle teatralne, filmy, warsztaty, zabawy. Ferie zimowe i wakacje letnie to okresy wzmożonej działalności MDK na rzecz organizacji dzieciom i młodzieży ciekawych form spędzenia czasu wolnego. Stale zwiększa się oferta kulturalna Miejskiego Domu Kultury, publiczność dostrzega jej różnorodność i jakość.

Od 2008 roku regularnie odbywa się w Radomsku Różewicz Open Festiwal, którego organizatorami są Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko. Różewicz Open Festiwal to największe wydarzenie artystyczne w Radomsku i jedyny w Polsce festiwal poświęcony Braciom Różewiczom – Januszowi, Stanisławowi i Tadeuszowi. Jest to interdyscyplinarne przedsięwzięcie prezentujące różnorodne dziedziny sztuki: teatr, film, muzykę, plastykę. Dla organizatorów Festiwalu istotne jest by młodzi ludzie czerpali inspirację z dzieł Braci Różewiczów i byli dumni ze swych wybitnych rodaków. Pokazywanie bogactwa twórczości artystycznej Braci Różewiczów jest szczególnie ważne w Radomsku, miejscu urodzenia Tadeusza i Stanisława Różewiczów. Festiwal jest przede wszystkim wydarzeniem teatralnym, prezentującym różne estetyki teatralne – od teatru lalkowego („Śmieszny staruszek” Wrocławskiego Teatru Lalek), przez klasyczne przedstawienia („Stara kobieta wysiaduje” Teatru im. S. Jaracza w Łodzi, „Kartoteka” Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, „Moja córeczka” Teatru „Ateneum” im. S. Jaracza w Warszawie, „Krety i rajskie ptaki” Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy im. Gustawa Holoubka) po śmiałe i awangardowe realizacje („Białe małżeństwo” Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, „Grupa Laokona” Teatru Wybrzeże w Gdańsku, „Ja im jeszcze pokażę/Hommage à Różewicz” Videoteatr „Poza” w Warszawie). Spektakularnym wydarzeniem teatralnym był w 2009r. Prolog do ROF i czerwcowa prezentacja „Kartoteki” w reż. Michała Zadary, zagrana przez zespół Teatru Współczesnego z Wrocławia w industrialnej przestrzeni „Famegu”, dawnego miejsca pracy Tadeusza Różewicza. Na ROF pokazano przedpremierowo „Z Różewicza dyplom” w reż. Zbigniewa Brzozy. Premiera spektaklu w wykonaniu studentów łódzkiej PWSFTViT odbyła się w Berlinie w ramach polskiej Prezydencji. Ważne jest, że festiwal daje też radomszczanom wyjątkową okazję do spotkania z wybitnymi aktorami: Andrzejem Sewerynem, Jerzym Radziwiłowiczem, Jerzym Trelą, Janem Peszkiem, Bronisławem Wrocławskim, Wiesławem Komasą, Wojciechem Pszoniakiem, Wojciechem Malajkatem, Adamem Ferency, Teresą Lipowską, Martą Klubowicz i wieloma innymi, których nie sposób wymienić. Corocznie w ramach Festiwalu przeprowadzany jest Ogólnoipolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza. Nagrodą główną Konkursu jest wydanie debiutanckiego tomiku. Dyrektorem artystycznym ROF jest prof. Barbara Osterloff. Do 2019 r. koordynatorem festiwalu była Krystyna Michalska. Od 2020 r. festiwalem opiekuje się Jolanta Dąbrowska. Szczegóły dotyczące Różewicz Open Festiwal można uzyskać na stronie internetowej www.rozewiczopen.pl.

Od 2010r. Miejski Dom Kultury w Radomsku uczestniczy w projekcie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Teatr Polska – Jedziemy z teatrem. Gościmy w Radomsku niezwykłe spektakle teatralne i grupy teatralne, które oprócz prezentacji spektakli prowadzą warsztaty i spotkania z widzami.

Kino MDK prezentowało od zawsze ambitne, artystyczne filmy, prowadziło działalność edukacyjną. Ze względu na specyfikę pracy domu kultury m.in. łączenie prezentacji filmowych z estradowymi na jednej sali, kino MDK z trudem uzyskiwało dostęp do nowości filmowych. Tylko dzięki determinacji Krystyny Michalskiej w 2008r., podczas przebudowy sali na scenę teatralną, zadbano o utrzymanie funkcji kina w dotychczasowej sali. W ścianach położono okablowanie, podwaliny pod nowe kino. Z pomocą finansową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej kino MDK wyposażone zostało w nowy ekran, dookólne nagłośnienie i nową aparaturę cyfrową. W 2012r. pod kierunkiem Macieja Sygitowicza wystartowało kino cyfrowe. Corocznie odwiedza je kilkadziesiąt tysięcy radomszczan. W 2009r. świętowaliśmy 100 lecie kina w Radomsku. Bo życie filmowe w Radomsku przez lata budowała „Kinema”, po wojnie zwana Kinem „Metalowiec”. W okresie międzywojennym wiernymi widzami „Kinemy” byli Janusz, Tadeusz i Stanisław Różewiczowie. Powstał film „Kinema” w reż. Stanisława Różewicza. Nowa odsłona Kina MDK także została zarejestrowana w filmie „Tu jest Kino”. Od 2015 r. kino MDK nosi nazwę Pasja.

Od początku istnienia Domu Kultury funkcjonuje tu Kino, a od 1975 roku działa Dyskusyjny Klub Filmowy. Jego założycielem był Pan Zdzisław Stolarczyk. Potem Klub prowadzili Artur Kwiatkowski, Krystyna Michalska, Karolina Gurazda i obecnie Jolanta Dąbrowska. 17 grudnia 2015 r. świętowaliśmy uroczyście Jubileusz 40-lecia Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Szczegóły w zakładce „DKF”.

Od 2009 r. prowadzone są edukacje filmowe i medialne dla dzieci i młodzieży, w tym Interdyscyplinarny Program Multimedialny KinoSzkoła, nagrodzony w 2014r. przez PISF w kategorii najlepszy program edukacji filmowej w Polsce.
Promocja sztuki filmowej przejawia się także m.in. w organizacji Nocy Filmowych, współorganizacji Dni Kina, warsztatów filmowych, organizacji spotkań z reżyserami, aktorami i innymi twórcami kina.

Wielkie emocje towarzyszą koncertom, które odbywają się w MDK. Na scenie MDK występują wybitni artyści polscy i zagraniczni, a od 2012r. koncertują tu Soliści Orkiestry Wiedeńskiej pod dyrekcją Piotra Gładkiego.
Corocznie w MDK odbywają się koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater m.in. w 2015 r. wystąpił Włodek Pawlik, koncerty galowe Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Wschód – Zachód – Zbliżenia, Koncerty Noworoczne z udziałem Żeńskiej Orkiestry Salonowej KHW w Katowicach KWK Murcki-Staszic, koncerty studentów i absolwentów Akademii Muzycznej im. K.G. Bacewiczów w Łodzi. Obchody 750-lecia lokacji Radomska zainaugurował koncert poświęcony Henrykowi Fajtowi w wykonaniu Orkiestry Solistów Wiedeńskich pod dyrekcją Piotra Gładkiego oraz stypendystów Fundacji Inicjatyw Kulturalnych.
Miejski Dom Kultury organizował i organizuje także warsztaty muzyczne i wokalne dla uzdolnionej młodzieży pod kierunkiem wybitnych muzyków. M.in. I Kurs Mistrzowski dla utalentowanych muzyków poprowadził Piotr Gadki, warsztaty muzyczne prowadził Marcin Pospieszalski, warsztaty tańca – aktorzy Teatru Chorea, Anna Stępień, Maria Foryś, filmowe – Paweł Woldan, wokalne – Karolina Sambor-Kobiałka, Lidka Pospieszalska.

W 2013r. zarządzany przez Elżbietę Kwiatkowską Miejski Dom Kultury w Radomsku odznaczony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Miejski Dom Kultury w Radomsku zawiązuje liczne partnerstwa dla realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych z podmiotami publicznymi, prywatnymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju , m.in. udostępnia sale oraz wspiera inne placówki i instytucje, pomagając im, przy organizowanych przez nich wydarzeniach artystycznych.

W trosce o tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym oraz przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych poprzez niwelowanie barier kompetencyjnych i finansowych w dostępie do kultury – Miejski Dom Kultury m.in. dopłaca do biletów wstępu w ramach Karty Rodzina+3, obniża ceny biletów dla Seniorów 60+, proponuje nieodpłatne wejścia i nisko kalkuluje ceny biletów wstępu.

Bardzo wielu mieszkańców naszego miasta uczestniczy w życiu kulturalnym organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Radomsku. Wielu znalazło w tej instytucji klimat dla rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań, dla wielu MDK było i jest miejscem, gdzie spełniają się marzenia i zawierają przyjaźnie. Było to i jest możliwe dzięki wspaniałym animatorom, którzy tworzyli w domu kultury niepowtarzalny klimat. Pozwalają młodym otwierać się na sztukę, osiągać małe i duże sukcesy artystyczne. Wszystkim dziękujemy za twórczą pracę, zaangażowanie, oddanie i pasję.

Od 2018 r. Miejski Dom Kultury w Radomsku jest członkiem Europejskiej Sieci Centrów Kulturowych (ENCC)

Skip to content