Miejski Dom Kultury
w Radomsku

ARTRA - Muzyka

Justyna Szalińska

Justyna Szalińska – muzyką interesuje się od dzieciństwa. Mając 10 lat rozpoczęła naukę muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Częstochowie w klasie gry na fortepianie. 

W latach 1984-1990 uczęszczała do Państwowego Liceum Muzycznego w Częstochowie kontynuując naukę gry na tym instrumencie. Po ukończeniu liceum otrzymała tytuł: muzyk instrumentalista w zakresie gry na fortepianie.

Następnie swoje zdolności muzyczne rozwijała na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku Wychowanie Muzyczne.

Po ukończeniu studiów 2 lata pracowała jako wokalistka w Kwartecie wokalnym „Cantus” w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Kwartet zapewniał oprawę muzyczną podczas mszy.

W latach 1997-2010 prowadziła zajęcia muzyczne z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w jednej z częstochowskich szkół specjalnych.

Od roku 2011 pracuje w Miejskim Domu Kultury w Radomsku prowadząc zajęcia wokalne. Stworzyła zespół wokalny dla dzieci „Tęczowe nutki”. Dzieci rozwijają tutaj swoje zdolności i zamiłowanie do śpiewu. Występują jako zespół a także jako soliści. Po kilku latach pracy udało jej się stworzyć drugą grupę „Tęczowych nutek” dla starszych dzieci. Obie grupy biorą udział zespołowo i indywidualnie w różnego rodzaju koncertach, uroczystościach, konkursach na terenie Radomska i poza nim.

Od dłuższego czasu współpracuje także z radomszczańskim chórem „ Cantabile” akompaniując im podczas występów.

Od 2015 do 2020r. prowadziła również zespół śpiewaczy „Ale!Babki” w miejscowości Kruszyna. Repertuar był różnorodny: ludowy, rozrywkowy, świąteczny. Zespół miał koncerty na terenie całego powiatu a także w dalszych miejscowościach.

Muzyka to jej wielka pasja, którą realizuje w tych różnych formach aktywności.

obrazek
Skip to content