Miejski Dom Kultury
w Radomsku

ARTRA - Plastyka

Aleksandra Bociańska

obrazek

Aleksandra Bociańska urodzona w 1997 roku w Radomsku. Swoje pierwsze kroki ku twórczości artystycznej stawiała w radomszczańskim Domu Kultury pod okiem Ewy Margas- Cyganek. W 2017 roku rozpoczęła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Obecnie studentka IV roku w pracowni malarstwa prof. Adama Brinckena oraz pracowni rysunku dr hab. Rafała Borcza.

Moje ostatnie poszukiwania malarskie skupiają się wokół światła i ognia. Zjawisk pierwotnych, będących niezbędnym aspektem w egzystencji. Pociągające źródło ciepła ma dwojaką naturę; niesie też grozę i destrukcję. Światło hipnotyzując sprawia, że ćma zwiedziona jego urokiem łatwo może się sparzyć. Granica pomiędzy bezpieczeństwem a zagrożeniem wydaje się coraz bardziej zanikać. 

obrazek

           fot. archiwum prywatne

       

        wybrane wystawy zbiorowe:

– IV Zimowy Salon Młodych- Zofia Weiss Gallery, Kraków (2021) (wyróżnienie)
– ARTRA 2020 przegląd twórczość radomszczańskich artystów- Muzeum Regionalne w Radomsku,
#wersjapróbna– Kreaktywna Kraków (2020)
#zostaliśmy wirtualna wystawa Kreaktywna, Kraków (2020)
– Chór solistów- Galeria Drugie Piętro, Kraków (2020)
– Kwiatki, wystawa malarstwa- Galeria New Era Art, Kraków (2020),
– III Zimowy Salon Młodych- Zofia Weiss Gallery, Kraków (2020)
Skip to content