Miejski Dom Kultury
w Radomsku

ARTRA - Plastyka

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski – urodził się w 1941r. w Biłce Szlacheckiej (Lwów). W 1963r. ukończył  Ognisko Kultury Plastycznej we Wrocławiu. Malarz, grafik, rzeźbiarz, dawniej scenograf kabaretu „Nietoperz” w Radomsku.

Wraz z Tadeuszem Cielewiczem był współzałożycielem i instruktorem Klubu Plastyka w Miejskim Domu Kultury         w Radomsku. Pierwsza wystawa Klubu odbyła się w latach 60, udział w niej wzięli: Bolek Stępień, Tadeusz Cielewicz  i Piotr Pawłowski. Był to również początek klubu, do którego wówczas należeli: Jan Dudwał, Lucjan Witkowski            i Kazimierz Korpas. Pod okiem Piotra Pawłowskiego talent rozwinęło wielu artystów radomszczańskich m.in. Iwona Łyś – Dobradin Renata Wolska, Lech Janas, Paweł Michalski, Jacek Chrostowski, Zdzisław Wiatr, Stanisław Imieniński, Bartłomiej Kwasek, Karolina Wasilenko. W okresie obejmowania stanowiska instruktora MDK w Radomsku (dawniej PDK) zorganizował ok. 40. plenerów malarskich. Współpracował z Wyższą Szkołą Plastyczną w Łodzi. Członkowie Klubu Plastyka raz w miesiącu uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez radomszczanina i rzeźbiarza prof. Aleksandra Hałata. W swoim dorobku artystycznym posiada wystawy indywidualne, udział w wystawach grupowych, konkursach ogólnopolskich i lokalnych. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju  i za granicą. Wraz z Ryszardem Hungerem był pomysłodawcą i twórcą Konkursu Plastycznego „Malarstwo – Rzeźba”.   

Skip to content