Miejski Dom Kultury
w Radomsku

ARTRA - Teatr

Danuta Róża Zawadzka

obrazek

Danuta Róża Zawadzka Założycielka Teatru Źródło (obchodzącego w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia) oraz instruktorka Teatru Otwarte Drzwi.
Reżyser i twórca ponad 40 scenariuszy, koordynatorka projektów artystycznych rozpowszechniających polską literaturę i sztukę. Społecznik i działacz na rzecz dialogu międzypokoleniowego. Doświadczony pedagog w stopniu nauczyciela dyplomowanego. Absolwentka rusycystyki i polonistyki Uniwersytetu Opolskiego. Odznaczona medalem Prezesa Rady Ministrów i medalem Miasta Radomska.

obrazek
Skip to content