Miejski Dom Kultury
w Radomsku

ARTRA - Teatr

Małgorzata Wesołowska

obrazek

Małgorzata Wesołowska, instruktorka prowadząca Scenę Poezji w MDK w Radomsku, wychowawczyni, nauczycielka i animatorka kultury. Magister pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego (ze specjalnością pracy kulturalno – oświatowej). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). Przez wiele lat była wychowawczynią, nauczycielką i opiekunką koła recytatorskiego w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Jest autorką wielu scenariuszy spektakli poetyckich i poetycko-muzycznych zrealizowanych z recytatorami i prezentowanych publiczności radomszczańskiej. Recytatorzy pracujący pod jej kierunkiem zdobyli około 130 dyplomów w konkursach recytatorskich na etapach powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i międzywojewódzkich. Dziewięcioro z nich zakwalifikowało się do Centralnego Spotkania Laureatów prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Od 12 lat prowadzi Scenę Poezji ( kiedyś Poetycka Scena Młodych). To grupa młodzieżowych i dorosłych recytatorów. Grupa wystawiła kilkanaście spektakli poetycko-muzycznych według scenariuszy opracowanych przez Wesołowską. Największym sukcesem recytatorskim była NAGRODA GŁÓWNA dla Janusza Kucharskiego na Centralnym Spotkaniu Laureatów OKR w OSTROŁĘCE w 2014r. oraz wyróżnienie dla Dawida Wawryki na Centralnym Spotkaniu Laureatów OKR w OSTROŁĘCE w 2017r. 

O sukcesach recytatorów pisała prasa lokalna – ukazywały się informacje i wywiady z M. Wesołowską i jej wychowankami, laureatami konkursów; telewizja lokalna przeprowadzała również wywiady i informowała o osiągnięciach. M. Wesołowska opracowała wiele scenariuszy i przygotowywała programy artystyczne prezentowane na uroczystościach szkolnych i poza szkołą, np. w Miejskim Domu Kultury, bursie szkolnej, na uroczystościach Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w Domu Pomocy Społecznej, Bibliotece Miejskiej, w Klasztorze Franciszkanów, dla telewizji lokalnej, służby zdrowia i Fundacji Inicjatyw Kulturalnych. Programy artystyczne realizowane z uczniami szkoły i dorosłymi recytatorami prezentowane były na uroczystościach miejskich w Miejskim Domu Kultury np. spektakl na miejskie obchody 25-lecia NSZZ „Solidarność”, na 60. rocznicę Powstania Warszawskiego, z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Trzy programy poetycko-muzyczne zostały zrealizowane również w studiu telewizji lokalnej. Kilkoro absolwentów-recytatorów nadal uczestniczy w życiu kulturalnym: nadal recytują, tworzyli teatr amatorski, podjęli pracę w telewizji TVN i Polsacie.

M. Wesołowska bywa powoływana jako juror w konkursach recytatorskich organizowanych w Radomsku.

 

SPEKTAKLE SCENY POEZJI: 1 . POMÓWMY O MIŁOŚCI – 2013r.

2 . Występ Janusza Kucharskiego w Teatrze Polskim w Warszawie SALON POEZJI2014r.

3 . KU ŚWIĘTOŚCI – 2014r. (30.rocznica śmierci ks. J. Popiełuszki)

4 . PYTANIA – 2015r.

5 .ZANIM GWIAZDKA… – 2015r.

6 . MYŚLĘ O BOGU – czytanie wierszy Tadeusza Różewicza w 2. rocznicę śmierci poety – 2016r.

7 . MYŚLĘ O BOGU – czytanie wierszy Tadeusza Różewicza, Różewicz Open Festiwal – 2016r.

8 . PRÓBA OPISU – czytanie poezji Zbigniewa Herberta – 2016r.

9 . PRZYWRACANIE PORZĄDKU według St. Barańczaka – spektakl poetycko-muzyczny na 35.rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – 2016r.

10 . KROMKA SZCZĘŚCIA w ramach Radomszczańskich Dni Rodziny – 2017r

11 . JESTEM POSZUKIWACZEM POEZJI – czytanie wierszy Tadeusza Różewicza Różewicz Open Festiwal – 2017r.

12 . DWA ŻYWIOŁY MARCINA ŚWIETLICKIEGO – 2018 r.

13 . PRÓBA OPISU – czytanie poezji Zbigniewa Herberta 2018r. ( Rok Zbogmoewa Herberta)

14 . SKĄD SIĘ BIERZE ZŁO – czytanie wierszy Tadeusza Różewicza , Różewicz Open Festiwal – 2018r.

15 . POLSKA IDZIE… – spektakl poetycko – muzyczny na 100- lecie niepodległości 2018r.

16 . PYTANIA, ZDUMIENIA, ZACHWYTY – spektakl poezji Wisławy Szymborskiej 2019r.

17 . INTERPRETACJE – program słowno-muzyczny – 2019r.

18 . GDZIE JA JESTEM – czytanie wierszy Tadeusza Różewicza, Różewicz Open Festiwal – 2019r.

19 . ZIELONE TANGO – spektakl poetycko-muzyczny z utworami A. Osieckiej

20 . STROFY NA STREFIE – Osiecka w PortoFine. Interpretacja twórczości Agnieszki Osieckiej w malarstwie, poezji i muzyce – 2020r.

 

obrazek

Najważniejsze nagrody dla Małgorzaty Wesołowskiej:

1 . Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej-wychowawczej – 14.10.2004r.

2 . Brązowy Krzyż Zasługi – 16.08.1999r.

3 . Nagroda Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej 14.10. 1996r.

4 . Nagroda Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej 14.10. 1992r.

5 . Nagroda Starosty Powiatu Radomszczańskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej -13.10.2005r

6 . Podziękowania Starosty Radomszczańskiego – 17.06.2001r.

7 . Podziękowania Starosty Radomszczańskiego – 25.06.2004r.

8 . Podziękowania Starosty Radomszczańskiego – 29.05.2005r.

9 . Medal Wojewody Piotrkowskiego „Andrzej Frycz Modrzewski 15.03.1572” za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju województwa piotrkowskiego – 2.12.1998r.

10 . Dyplom Ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce za upowszechnianie wspólnej historii i kultury węgiersko-polskiej 25.04.2003r.

11 . Dyplom Ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce za pielęgnowanie  i umacnianie przyjaźni polsko-węgierskiej – 15.03.1998r.

12 .Nagroda pieniężna Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. w ramach rozstrzygnięcia konkursu „Kultura w Gminie 1997 rok”

13 .Nagrody Dyrektora Szkoły : 1986r, 1992r, 1993r, 1994r, 1995r, 1999r, 2000r, 2001r, 2002r, 2008r, 2011r.

14 . „Medal za Długoletnią Służbę” za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa – 03.2012r.

15 . MEDAL MIASTA RADOMSKA 20 maja 2013r.

Skip to content