Miejski Dom Kultury
w Radomsku

21 Marzec 2024

00:00

Na sali widowiskowej MDK aktorzy  Teatru  Źródło zaprezentowali mieszkańcom miasta „Misterium Życia i Śmierci Jezusa z Nazaretu”. To wielkopostne misterium o życiu i śmierci Jezusa skłania nas do refleksji i przemyśleń oraz wprowadza w atmosferę Wielkiego Tygodnia. 

obrazek
Skip to content