Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Wydarzenia

5 Styczeń 2022

00:00

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją przekazaną przez Pana Jerzego Owsiaka, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosło zastrzeżenia do prowadzonych przez sztaby lokalne aukcji (licytacji) w czasie zbiórek publicznych odbywających się podczas tzw. finałów. Jak wynika z rzeczonej informacji Fundacja WOŚP nie uzyskała zezwolenia MSWiA na prowadzenie zbiórki publicznej w formie licytacji, a zatem lokalne Sztaby będące osobami prawnymi samorządu nie mają prawa do bycia organizatorami i prowadzenia we własnym imieniu licytacji w ramach trzydziestego finału WOŚP.

Wobec powyższego brak jest możliwości prawnych do przeprowadzenia licytacji przekazywanych MDK przedmiotów w ramach tegorocznego WOŚP. Sytuacja taka miała miejsce również w roku poprzednim.

obrazek
Skip to content