Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Wydarzenia

20 Lipiec 2021

00:00

Miejski Dom Kultury w Radomsku otrzymała dofinansowanie w ramach Programu “Patriotyzm Jutra” w wysokości 9.000,00 zł!!!

Inicjatywa Miejskiego Domu Kultury w Radomsku ph. „Kamienice – widzowie przeszłości” znalazła się na liście dofinansowanych projektów w ramach Programu “Patriotyzm Jutra”. Muzeum Historii Polski już po raz trzynasty przyznało dofinansowania wspierające domy kultury, lokalne stowarzyszenia, biblioteki, fundacje, regionalne muzea z całej Polski – zarówno z dużych miast, jak i małych ośrodków, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury. W 2021 r. spośród blisko 1 000 nadesłanych zgłoszeń, Zespół Sterujący zdecydował w trybie konkursowym o przyznaniu dotacji na realizację 112 projektów, na łączną kwotę prawie 3,9 mln złotych.

„Kamienice – widzowie przeszłości” to projekt edukacyjno-kulturalny skierowany do młodzieży radomszczańskich szkół. Przedmiotem przedsięwzięcia będzie uświadomienie mieszkańcom Radomska jak ważnym skarbem przeszłości oraz ile tajemnic skrywają stare zapomniane kamienice. W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty historyczne, plastyczne, fotograficzne, animacji oraz literackie, których efektem będzie interaktywna, wielkoformatowa wystawa, animacja oraz broszura. Młodzi pod okiem doświadczonych instruktorów poznają historię zapomnianych miejsc, następnie wybiorą obiekty, które zostaną utrwalone na płótnie, fotografii, animacji oraz znajdą się w broszurze. Efekty pracy staną się upamiętnieniem również tych miejsc, których już nie ma na mapie miasta, ale zachowały się o nich zdjęcia i wspomnienia wśród mieszkańców.

Rezultaty zaprezentowane zostaną szerokiej publiczności, by dostrzec potencjał zapomnianej części codzienności, która popada w ruinę. Udział w projekcie oraz zdobyta wiedza i doświadczenie sprawią, że zarówno uczestnicy, jak i odbiorcy nabiorą szacunku dla lokalnego dziedzictwa. A dotąd mijane każdego dnia zapomniane miejsca zostaną odczarowane. Znajomość lokalnej historii oraz pamięć o doświadczeniach życia codziennego staną się dla młodych ludzi źródłem inspiracji do dalszych działań w przyszłości.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.

Partnerzy zadania: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Radomsku, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Hufiec ZHP w Radomsku, Fundacja „Foto Pozytyw” w Radomsku, radomsk.pl blog historyczno-turystyczny.

obrazek
obrazek
Skip to content