Miejski Dom Kultury
w Radomsku

22 Styczeń 2022

16:00

KONCERT Z OKAZJI 110. ROCZNICY URODZIN HENRYKA FAJTA.

 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Henryka Fajta w Miejskim Domu Kultury w Radomsku 22.01.2022 r. zorganizowany został koncert, w którym przypomnieliśmy piosenki skomponowane przez Profesora Fajta. Na scenie MDK wystąpił Chór „Złota Nutka”. Chórzyści zaśpiewali utwory: „Jędrusiowa dola”, „Leśna Samosierra”, „Z za chmur miesiączek”, „Piosenko ma”, „Tęskonota”, „Wesoło ze śpiewem”. Przygotowana prezentacja multimedialna poświęcona Profesorowi obudziła wspomnienia wśród uczniów i wychowanków przybyłych na koncert. O Henryku Fajcie wspominali m.in.: Wanda Sobczyk, Stanisław Sankowski, Jacek Tarnowski,  Zdzisław Nowak. Mieczysław Tkacz i Wanda Sobczyk na zakończenie koncertu zaśpiewali jeden z najpiękniejszych utworów Profesora zatytułowany „Bajka”.

Z powodu pandemii koncert odbył się w okrojonym składzie.

Skip to content