Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Wydarzenia

9 Sierpień 2021

00:00

ODKRYWAMY PRZESZŁOŚĆ – ZAPISY NA WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU „KAMIENICE WIDZOWIE PRZESZŁOŚCI”

Historia, plastyka, fotografia, animacja i słowa… to wszystko składa się na cykl bezpłatnych warsztatów realizowanych w ramach projektu edukacyjno – kulturalnego „Kamienice – widzowie przeszłości”. Zajęcia odbywać się będą w dniach 19-27 sierpnia 2021 r., w godz. 14.00-18.00. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Patriotyzm Jutra, dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty historyczne, plastyczne, fotograficzne, animacji oraz literackie, których efektem będzie interaktywna, wielkoformatowa wystawa, animacja oraz broszura. Młodzi pod okiem doświadczonych instruktorów poznają historię zapomnianych miejsc, następnie wybiorą obiekty, które zostaną utrwalone na płótnie, fotografii, animacji oraz znajdą się w broszurze. Efekty pracy staną się upamiętnieniem również tych miejsc, których już nie ma na mapie miasta, ale zachowały się o nich zdjęcia i wspomnienia wśród mieszkańców.

Rezultaty zaprezentowane zostaną szerokiej publiczności, by dostrzec potencjał zapomnianej części codzienności, która popada w ruinę. Udział w projekcie oraz zdobyta wiedza i doświadczenie sprawią, że zarówno uczestnicy, jak i odbiorcy nabiorą szacunku dla lokalnego dziedzictwa. A dotąd mijane każdego dnia zapomniane miejsca zostaną odczarowane. Znajomość lokalnej historii oraz pamięć o doświadczeniach życia codziennego staną się dla młodych ludzi źródłem inspiracji do dalszych działań w przyszłości.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.

Partnerzy zadania: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Radomsku, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Hufiec ZHP w Radomsku, Fundacja „Foto Pozytyw” w Radomsku, radomsk.pl blog historyczno-turystyczny.

Zapisy przyjmuje Dział Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez.  Dzieci i młodzież powyżej 12 lat

(Kontakt: Marta Renik tel. 792 425 488, mail: marta.renik@mdkradomsko.pl)

obrazek
obrazek
Skip to content