Miejski Dom Kultury
w Radomsku

11 Grudzień 2022

18:00

W niedzielę 11 grudnia 2022 recytatorzy ze Sceny Poezji MDK w Radomsku, zaprezentowali program poetycki „Przywracanie porządku wg Stanisława Barańczaka”, upamiętniający 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Słowami poety członkowie Sceny Poezji przypomnieli realia życia w PRL-u i wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.

Wyboru wierszy do programu dokonała instruktor Małgorzata Wesołowska, która jest też autorką scenariusza i reżyserką spektaklu.

obrazek
Skip to content