Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Wydarzenia

24 Kwiecień 2021

00:00

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Tadeusza Różewicza

                Prezentujemy Państwu oficjalne wyniki z posiedzenia Komisji Oceniającej finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Tadeusza Różewicza

w dniu 24 kwietnia 2021 r.

Komisja w składzie:

  1. Dominik Mironiuk – przewodniczący
  2. Grzegorz Kwieciński
  3. Krzysztof Zygma

       po obejrzeniu 23 nagrań finałowych z twórczością Tadeusza Różewicz postanowiła 

       przyznać:

 

w kategorii szkół podstawowych kl. VII – VIII (7 recytatorów)

   I miejsce – Aleksandrze Kamińskiej ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie,   

                      przygotowanej przez Panią Katarzynę Jabłońską – nagroda w wysokości

                      – 500,00 zł

 II miejsce – Faustynie Szymańskiej ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Korlinie,  

                      przygotowanej przez Panią Edytę Stachowską – nagroda w wysokości

                      – 350,00 zł

III miejsce – Zofii Maligłówce z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”

                      z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Anitę 

                      Pawlak Zygmę – nagroda w wysokości – 200,00 zł

 

Wyróżnienia otrzymali:

Marlena Bania ze Szkoły Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach, przygotowana przez Panią Agnieszkę Golec – nagroda w wysokości – 100,00 zł

Piotr Zagaj z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Radomsku – nagroda w wysokości

– 100,00 zł

 

w kategorii szkół ponadpodstawowych (7 recytatorów)

     I miejsce – Wiktorii Kwarcie z Kina za Rogiem w Radomsku, przygotowanej przez Panią 

                         Anitę Pawlak Zygmę – nagroda w wysokości – 500,00 zł

 

  II miejsce – Milenie Sobce z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej

                       w Łodzi, przygotowanej przez Panią Katarzynę Pawłowską – Raf

                       – nagroda w wysokości – 350,00 zł

III miejsce – Nikoli Bus ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku i I Liceum  

                      Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Małgorzatę

                      Wesołowską – nagroda w wysokości – 200,00 zł

 

Wyróżnienia otrzymały:

Marlena Barańska z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowana przez

Panią Marzannę Lempart – nagroda w wysokości – 100,00 zł

Kinga Mruklik z Kina za Rogiem w Radomsku, przygotowana przez Panią Anitę Pawlak

Zygmę – nagroda w wysokości – 100,00 zł

                            

w kategorii dorośli recytatorzy (9 recytatorów)

Cztery równorzędne nagrody:

Elżbiecie Jóźwiak ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku , przygotowanej przez Panią Małgorzatę Wesołowską – nagroda w wysokości – 300,00 zł

Januszowi Kucharskiemu ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku , przygotowanemu przez Panią Małgorzatę Wesołowską – nagroda w wysokości – 300,00 zł

Karolowi Mazurkowi ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku , przygotowanemu przez Panią Małgorzatę Wesołowską – nagroda w wysokości – 300,00 zł

Grażynie Śliwakowskiej ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku , przygotowanej przez Panią Małgorzatę Wesołowską – nagroda w wysokości – 300,00 zł

Ponadto w tej kategorii Komisja przyznała wszystkim czterem laureatom Nagrodę Specjalną,

udział w Różewicz Open Festiwal  2021.

 

 

Jury wyraża uznanie dla organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Im. Tadeusza Różewicza za inspirację tak dużej liczby młodzieży i dorosłych recytujących

Poezję i prozę Tadeusza Różewicza. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji zmagania

się z pandemią koronawirusa.

Jury wyraża nadzieję, że kolejne konkursy recytatorskie osiągną jeszcze szerszy wydźwięk ogólnopolski.

 

UWAGA!

Z laureatami w sprawie odbioru nagród będziemy kontaktować się indywidualnie.

 

Skip to content