Wydarzenia

19 Październik 2020 00:00

  Za nami 26. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie.

  Poniżej wyniki Konkursu:

  W dniu 17 października 2020 r., Komisja w składzie:

  1. Danuta Zawadzka – przewodnicząca
  2. Jolanta Dąbrowska
  3. Mirosław Zawadzki

  postanowiła przyznać nagrody w następujących kategoriach:

  w Turnieju Poezji Śpiewanej (4 wykonawców)

  I miejsce – Alicji Soczyńskiej ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku przygotowanej przez Panią Beatę Garbarz – Hebdę

  II miejsce – Kindze Koniarskiej z Zespołu „Tacy Nie Inni” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Beatę Garbarz – Hebdę
  III miejsce – Komisja nie przyznała

  Wyróżnienie otrzymali
  – Barbara Moroń z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Mariolę Rudecką
  – Jakub Rusajczyk z Radomska

  w Turnieju „Teatr Jednego Aktora” (3 wykonawców)

  I miejsce – Annie Stolarczyk z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku i z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”,

  przygotowanej przez Panie Grażynę Bielę i Anitę Pawlak Zygmę

  II miejsca – Grażynie Śliwakowskiej ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Małgorzatę Wesołowską

  III miejsce – Karolinie Uniszewskiej z „Kina za Rogiem” w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

  przygotowanej przez Panią Anitę Pawlak Zygmę i ks. Zbigniewa Wojtyska

  w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” (1 wykonawca)

  I miejsca – Komisja nie przyznała

  II miejsce – Agacie Morawskiej z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowanej przez Panią Agatę Andrzejewską

  III miejsce – Komisja nie przyznała

  w Turnieju Recytatorskim ( 19 recytatorów)

  I miejsce ex aequo – Nikoli Bus ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku i I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku,

  przygotowanej przez Panią Małgorzatę Wesołowską i Joannie Zalega z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie

  przygotowanej przez Panią Agatę Andrzejewską

  II miejsce – Dorocie Chłapek ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach
  III miejsce – Mikołajowi Malickiemu ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku przygotowanemu przez Panią Małgorzatę Wesołowską

  Wyróżnienia otrzymały:
  – Alicja Soczyńska ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowana przez Panią Małgorzatę Wesołowską
  – Karolina Tazbir z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, przygotowana przez Panią Jolantę Bąkowicz
  – Karolina Świąder z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowana przez Panią Agatę Andrzejewską

  Ponadto wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe.

  Fundatorami nagród są:
  – Miasto Radomsko
  – Powiat Radomszczański
  – PPUH „KONSTALEX” sp. z o.o.
  – Ardagh Metal Beverage Poland Sp. zo.o.
  – Zarząd Regionu Ziemia Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi
  – Międzyszkolna Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” Powiatu Radomszczańskiego
  – Pan Lech Ciszewski
  – Miejski Dom Kultury w Radomsku

  obrazek