Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Wydarzenia

19 Październik 2020

00:00

Za nami 26. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie.

Poniżej wyniki Konkursu:

W dniu 17 października 2020 r., Komisja w składzie:

1. Danuta Zawadzka – przewodnicząca
2. Jolanta Dąbrowska
3. Mirosław Zawadzki

postanowiła przyznać nagrody w następujących kategoriach:

w Turnieju Poezji Śpiewanej (4 wykonawców)

I miejsce – Alicji Soczyńskiej ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku przygotowanej przez Panią Beatę Garbarz – Hebdę

II miejsce – Kindze Koniarskiej z Zespołu „Tacy Nie Inni” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Beatę Garbarz – Hebdę
III miejsce – Komisja nie przyznała

Wyróżnienie otrzymali
– Barbara Moroń z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Mariolę Rudecką
– Jakub Rusajczyk z Radomska

w Turnieju „Teatr Jednego Aktora” (3 wykonawców)

I miejsce – Annie Stolarczyk z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku i z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”,

przygotowanej przez Panie Grażynę Bielę i Anitę Pawlak Zygmę

II miejsca – Grażynie Śliwakowskiej ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Małgorzatę Wesołowską

III miejsce – Karolinie Uniszewskiej z „Kina za Rogiem” w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

przygotowanej przez Panią Anitę Pawlak Zygmę i ks. Zbigniewa Wojtyska

w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” (1 wykonawca)

I miejsca – Komisja nie przyznała

II miejsce – Agacie Morawskiej z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowanej przez Panią Agatę Andrzejewską

III miejsce – Komisja nie przyznała

w Turnieju Recytatorskim ( 19 recytatorów)

I miejsce ex aequo – Nikoli Bus ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku i I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku,

przygotowanej przez Panią Małgorzatę Wesołowską i Joannie Zalega z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie

przygotowanej przez Panią Agatę Andrzejewską

II miejsce – Dorocie Chłapek ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach
III miejsce – Mikołajowi Malickiemu ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku przygotowanemu przez Panią Małgorzatę Wesołowską

Wyróżnienia otrzymały:
– Alicja Soczyńska ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowana przez Panią Małgorzatę Wesołowską
– Karolina Tazbir z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, przygotowana przez Panią Jolantę Bąkowicz
– Karolina Świąder z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowana przez Panią Agatę Andrzejewską

Ponadto wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe.

Fundatorami nagród są:
– Miasto Radomsko
– Powiat Radomszczański
– PPUH „KONSTALEX” sp. z o.o.
– Ardagh Metal Beverage Poland Sp. zo.o.
– Zarząd Regionu Ziemia Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi
– Międzyszkolna Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” Powiatu Radomszczańskiego
– Pan Lech Ciszewski
– Miejski Dom Kultury w Radomsku

obrazek
Skip to content