Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Inne

11 Czerwiec 2020

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W MDK - PRZECZYTAJ

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Radomsku w trakcie stopniowego odmrażania jego działalności w trakcie epidemii SARS-COV2 w Polsce. Integralną częścią zarządzenia jest kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego MDK czyli ANKIETA, KTÓRĄ KAŻDY OBOWIĄZKOWO WYPEŁNIA PRZED WEJŚCIEM NA TEREN BUDYNKU MDK niezleżenie od celu wejścia – dotyczy także klientów MDKlub Cafe, którzy chcą przejść/wejść na hol.

W SKRÓCIE:
👉obowiązkowe wypełnienie ankiety epidemiologicznej
👉zakrywanie ust i nosa przez widzów oraz obsługę kina,
👉udostępniamy widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami; w przypadku sali kinowej jednocześnie może przebywać 150 osób
👉obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
– widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
– widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
– osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
👉nasza sala będzie wietrzona i wentylowana,
👉przy wejściach i wyjściach z kina dostępne będą środki do mycia i dezynfekcji rąk,
👉preferujemy sprzedaż bezgotówkową,
👉apelujemy o zachowanie bezpiecznego dystansu w kolejce do kasy 

Zarządzenie nr 11_2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego

obrazek
Skip to content