Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Zespoły Inne

KOŁO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
sobota, godz. 10.00 – 12.00

Instruktor MARLENA GRZYBEK

Pedagog – terapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku.
Od września 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku prowadzi Koło Dzieci Niepełnosprawnych.

Skip to content