Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Oferta MDK

Zespoły - Muzyka

ZESPÓŁ WOKALNO –
INSTRUMENTALNY
„TĘCZOWE NUTKI”

Grupa młodsza (6 – 9 lat)
wtorki, godz. 15.00 – 17.00,
Grupa starsza (10 – 13 lat)
środy, godz. 16.00 – 18.00

ZESPÓŁ „TACY NIE INNI” –
warsztaty wokalne
dla dzieci i młodzieży

piątki, godz. 16.00 – 20.00
Instruktorzy: PAWEŁ HEBDA I BEATA
GARBARZ – HEBDA

ZESPÓŁ WOKALNO –
INSTRUMENTALNY
„IMPRESJA”

soboty (co 2 tygodnie),
godz. 9.00 – 13.30
Instruktor ANNA DĘBSKA-MOLENDA

CHÓR SENIORA
„ZŁOTA NUTKA”

wtorki i piątki,
godz. 16.00 – 18.00
Instruktor ZDZISŁAW NOWAK

RADOMSZCZAŃSKA
KAPELA
PODWÓRKOWA

poniedziałki, godz. 16.00 – 21.00

Skip to content