Zespoły Muzyka

ORKIESTRA DĘTA "EXPRESJA"
sobota, godz. 9.00 – 13.00

Kapelmistrz KRZYSZTOF JABŁOŃSKI