Zespoły Plastyka

DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA
(5–6 lat)
środa, godz. 15.00 – 16.30

Instruktor KAROLINA MYSŁEK

Absolwentka Wydziału Sztuki na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W 2013 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom magisterski w pracowni malarstwa prof. AJD dr hab. Włodzimierza Kuleja. Zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym.