Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Zespoły Plastyka

KURS SZYDEŁKOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
czwartek, godz. 16.00 – 18.00

Instruktor CELINA TATARA

Instruktor z wieloletnim doświadczeniem w pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku prowadzi Klub „Złotej Jesieni”. Poniedziałkowe spotkania seniorów to interesujące prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki i wieczorki taneczne. W ramach spotkań Klubu „Złotej Jesieni” seniorzy korzystają z zajęć: komputerowych, na basenie, uprawiających „nordic walking”. W ramach klubu prowadzone są również warsztaty origami. Cotygodniowe spotkania w klubie to wartościowy i ciekawy sposób spędzania czasu wolnego.

Skip to content