Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Zespoły Teatr

SCENA POEZJI
środa, godz. 18.30 – 20.30

Instruktor MAŁGORZATA WESOŁOWSKA

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pacy z młodzieżą. Wychowawca wielu pokoleń recytatorów – laureatów konkursów recytatorskich na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Od września 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku instruktor Poetyckiej Sceny Młodych.

Skip to content