XXIII RSI – podziękowania

Pełne radości XXIII Radomszczańskie Spotkania Integracyjne przeszły już do historii. Miejski Dom Kultury w Radomsku dziękuje za wsparcie sponsorom wydarzenia: Miastu Radomsko, Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, Ardagh Metal Beverage Poland Sp. z o.o., FHUP „Nowbud – Klimczyk” Joanna Tereszkiewicz, Błażej Tereszkiewicz Spółka Jawna w Radomsku, Adamowi Świerczyńskiemu MET – PRIM Sp. z o.o., Zygmuntowi Kośnemu Zakład Budowlany „KOBUD”, Barbarze i Longinowi Mickiewiczom Hurtownia „MILO” oraz współorganizatorom, którzy z wielkim zaangażowaniem przyczynili do realizacji tego wydarzenia: Miejskiemu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku, Orkiestrze Dętej EXPRESJA z MDK w Radomsku, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomsku, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Radomsku, Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka” w Radomsku, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Radomsku, Warsztatom Terapii Zajęciowej, Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Radomsku, Wspólnocie „Betel” w Radomsku, Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, Komendzie Powiatowej  Policji w Radomsku, Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy.

Wakacje w MDK

Radomszczańskie Spotkania Integracyjne

Mnóstwo atrakcji czekało na dzieci i dorosłych podczas XXIII Radomszczańskich Spotkań Integracyjnych. Spotkania rozpoczęły się od seansu sensorycznego, warsztatów sensorycznych i otwarcia wystawy Beaty Bujacz „Duszą malowane”. Potem publiczność przeniosła się do Parku Świętojańskiego, którą powitali Jarosław Ferenc Prezydent Miasta Radomska, Tomasz Kornacki Sekretarz Powiatu Radomszczańskiego i Jolanta Dąbrowska kierownik Działu Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez w MDK.

Podczas kilkugodzinnego programu artystycznego wystąpili: Koło Osób Niepełnosprawnych MDK Radomsko w przedstawieniu „Rzepka” (instruktorki Marlena Grzybek i Helena Starostecka), podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku (opiekun Zbyszek Piechowicz), podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej (opiekun Anetta Kosętka), Zespół Wokalno – Instrumentalny „Tęczowe Nutki” Miejskiego Domu Kultury w Radomsku (instruktor Justyna Szalińska), Orkiestra Dęta „Expresja” Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Na finał zaśpiewał zespołu dance MENELAOS.

Imprezie towarzyszyły: stoisko warsztatowo-animacyjne MDK, fotobudka, stoisko z warkoczykami, malowaniem twarzy, bańkami mydlanymi oraz stoiska kulinarne przygotowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, stoisko sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, stoisko z rękodziełem oraz kabina odczuć autystycznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”  w Radomsku oraz stoiska placówek wspierających: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Radomsku, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku, Wspólnota „Betel” w Radomsku. Na pokazy sprzętu strażackiego i policyjnego zaprosili: Państwowa Straż Pożarna w Radomsku, Ochotnicza Straż Pożarna Bogwidzowy oraz Komenda Powiatowa w Radomsku. Podczas pikniku zagrała również Orkiestra Dęta EXPRESJA z MDK w Radomsku.

W czasie pikniku Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka” w Radomsku przeprowadziło zbiórkę na leczenie Yelyzavety Butchak. Uzbierano 1469 zł 30 gr. XXIII Radomszczańskie Spotkania Integracyjne odbyły się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Radomska Jarosława Ferenca i Starosty Powiatu Radomszczańskiego Beaty Pokory. Imprezę prowadziła Aneta Bus z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.

Postępowanie przetargowe IV – Modernizacja sali widowiskowej MDK w Radomsku

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE IV – MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ MDK W RADOMSKU

Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku w ramach projektu pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 3.330.955,00 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych  00/100)

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert

 

Wyjaśnienia do postępowania z dnia 15.06.2022:

Wyjaśnienia treści SWZ Modyfikacja treści SWZ II 15.06.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.06.2022

Rejestracja zmian na miniPortalu 15.06.2022

Dokumentacja:

Wyjaśnienia treści SWZ Modyfikacja treści SWZ 13.06.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniPortalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział II – Oświadczenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział III – Formularz oferty wraz z załącznikami

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział IV – Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 3

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 4

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 5

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 6

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 7

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 8

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 9

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 10

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 11

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 12

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 13

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 14

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 15

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 16

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 17

Specyfikacja Warunków Zamowienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 18

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – przedmiar robót – branża elektryczna

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – przedmiar robót – branża architektoniczna

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża architektoniczna

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna

 

 

 

Poranek filmowy i podsumowanie roku artystycznego

Podczas niedzielnego Poranka Filmowego podsumowaliśmy rok artystyczny 2021/2022. W spektaklu „A to ci teatr” wystąpiła dziecięca grupa teatralna Rekwizytornia Teatr MDK (instruktor Anita Pawlak – Zgma), a na holu można było obejrzeć wystawę prac uczestników warsztatów ceramicznych „Świat gliny” (instruktor Joanna Dudek) oraz Dziecięcej Sekcji Plastycznej (instruktor Karolina Mysłek). Koło Twórców Filmowych (instruktorzy Marta Renik i Sebastian Pierzchalski) zaprezentowało po spektaklu film „Misja: Zdrowie”. Kino Pasja przygotowało projekcję bajeczek w ramach Małej Pasji: Pamiętnik Florki „Biwak”, Żubr Pomponik „Meszki”, Przytul mnie „Malarze”. Nie zabrakło też rodzinnych warsztatów plastycznych inspirowanych bajeczkami. Na koniec, specjalnym zwiastunem uczestnicy warsztatów animacji poklatkowej „Filmoplast” (instruktor Tomasz Zawadzki) zaprosili widzów na premierę bajki, która odbędzie się 19.06.  

obrazek

Zakończenie roku akademickiego

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej” 27 maja 2022 r. świętował uroczyste zakończenie roku akademickiego 2021/2022 r. 

Sprawozdanie z działalności przedstawiła Prezes dr Anna Kapuściarek. Imprezę wzbogaciły występy artystyczne: muzyczne i taneczne w wykonaniu studentów Uniwersytetu.

Bogaty program artystyczny oklaskiwali m.in.: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ciecióra, Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora, Zastępca Prezydenta Miasta Radomska Małgorzata Kańska – Kipigroch, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Wioletta Marcinkowska, Dyrektor Muzeum Regionalnego im.S. Sankowskiego w Radomsku Małgorzata Borek. Nie zabrakło gospodarza – Krzysztofa Zygmy Dyrektora Miejskiego Domu Kultury.

 

obrazek

Wyjątkowy program dla Mam

26 maja na naszej scenie wystąpiły przedszkolaki z PP nr 9 w Radomsku w programie „Mamo, Tato kochamy Was”.  Dzieci zaprezentowały piosenki, wierszyki i układy taneczne dla swoich rodziców. 

obrazek

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE III – MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ MDK RADOMSKO

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE III – MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ MDK RADOMSKO

Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku w ramach projektu pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 3.330.955,00 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych  00/100)

 

Aktualizacja z dnia 23.05.2022:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Aktualizacja z dnia 20.05.2022:

Informacja z otwarcia ofert

 

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu 02.05.2022

Rejestracja postępowania na miniPortalu 02.05.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców02.05.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział II – Oświadczenia Wykonawcy 02.05.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział III – Formularz ofertowy z załącznikami 02.05.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział IV – Wzór umowy 02.05.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 3

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 4

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 5

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 6

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 7

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 8

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 9

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 10

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 11

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 12

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 13

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 14

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 15

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – przedmiar-robót-branża-architektoniczna

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – przedmiar-robót-branża-elektryczna

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – STWiO-branża-architektoniczna

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – STWiOR-branża-elektycznej

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załacznik nr 1 do modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 do modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana rejestracji postępowania na miniPortalu

Wycieczka seniorów do Alpakarni

Seniorzy z Klubu „Złotej Jesieni” i Chóru „Złota Nutka” MDK 25 maja uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Alpakarni w Nowej Wsi koło Częstochowy. Było to bardzo miłe popołudnie spędzone na łonie natury wśród wyjątkowych zwierząt.

obrazek

UWAGA! Sala zabaw zamknięta.

Uwaga!

Ze względu na wystawę organizowaną w Galerii MDK, działalność Sali Zabaw zostaje zawieszona.

УВАГА!

У зв’язку з організацією виставки в галереї MDK діяльність Ігрової кімнати припинена.

obrazek

Spotkanie z Mieczysławem Tkaczem

W piątkowe popołudnie w sali kameralnej odbyło się spotkanie z Mieczysławem Tkaczem, autorem tomiku poezji „Serdeczny galimatias”. Imprezę swoim występem uświetnili: Grupa Teatralna „Przekora” oraz Zespół „Appassionata” z Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”. Scenariusz spotkania przygotowała Elżbieta Jóźwiak, natomiast całość poprowadziła dr Anna Kapuściarek

O czym szumią drzewa w Radomsku? Spotkanie z dendrologiem

Dzień Ziemi w MDK dobiegł końca. Dziękujemy Panu Ernestowi Rudnickiemu za przekazaną wiedzę o radomszczańskich drzewach i za spacer. Dziękujemy także Dziecięcej Sekcji Plastycznej MDK za udział w warsztatach – efekty poznamy już niedługo.

obrazek

Unieważnienie przetargu

Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku informują o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku”.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie do pobrania: unieważnienie przetargu

UWAGA: w dniach 16 – 18 kwietnia MDK jest nieczynny.

obrazek

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE II – Modernizacja sali widowiskowej

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE II- MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ MDK RADOMSKO

Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku zawiadamiają o unieważnieniu przetargu.

Szczegóły w dokumenci do pobrania: unieważnienie przetargu

 

Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku informują o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku”.

Szczegóły w dokumencie do pobrania:  zawiadomienie o wyborze

 

Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku w ramach projektu pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 2.777.955,00 (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych  00/100)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniPortalu

Rozdział I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II SWZ – Oświadczenia wykonawcy

Rozdział III SWZ – Formularze

Rozdział IV SWZ – Wzór umowy

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 1

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 2

Rozdział V SWZ- dokumentacja projektowa część 3

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 4

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 5

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 6

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 7

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 8

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 9

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 10

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 11

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 12

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 13

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 14

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 15

Rozdział V SWZ – STWiO branża architektoniczna

Rozdział V SWZ – STWiOR branża elektycznej

Rozdział V SWZ – przedmiar robót branża architektoniczna

Rozdział V SWZ – przedmiar robót branża elektryczna

Wyjasnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 02.03.2022

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 02.03.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.03.2022

Publikacja zmian na miniPortalu 02.03.2022

Odpowiedzi projektanta dotyczące zapytania terści SWZ 04.03.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.03.2022

Publikacja zmian na miniPortalu 04.03.2022

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Modyfikacja treści SWZ 04.03.2022

Załącznik nr 1 do odpowiedzi projektanta 04.03.2022

Załącznik nr 2 do odpowiedzi projektanta 04.03.2022

Załącznik nr 3 do odpowiedzi projektanta 04.03.2022

Załacznik nr 4 do odpowiedzi projektanta 04.03.2022 (do pobrania prawym przyciskiem myszy ” Zapisz link jako…”)

Informacja z otwarcia ofert

obrazek

II. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Tadeusza Różewicza – przesłuchania i kolejność wykonawców

24 kwietnia o godz. 9.00 odbędą się przesłuchania w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Tadeusza Różewicza.

Wstęp wolny – sala kameralna

REGULAMIN – konkursu im. T. Różewicza

SCENARIUSZ, KOLEJNOŚĆ WYKONAWCÓW – konkursu im. T. Różewicza

 

obrazek

Дитяча ігрова кімната / sala zabaw dla dzieci uchodźców z Ukrainy

Zapraszamy dzieci uchodźców z Ukrainy do sali zabaw, gdzie czekają na nie m.in. zabawki, pluszaki, kolorowanki. Sala zabaw otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 w Galerii MDK.

 
Дитяча ігрова кімната

Запрошуємо до Місцевого Дому Культури в Радомську наймолодших дітей  з України в присутності батьків

Від Понеділка-Пятницю
10:00-18:00

Widowisko słowno – muzyczne „To Ty”

Recytacje, taniec, śpiew czyli widowisko słowno-muzyczne „To Ty” w wykonaniu grupy teatralnej „Przekora” i zespołu „Appassionata” z Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”.
Koncert zorganizowany przy współpracy Miejskiego Domu Kultury w Radomsku 10.03.2022 r.
obrazek

„Kobieca moc w biznesie” – szkolenie z okazji Dnia Kobiet

Kobieca MOC w biznesie” to tytuł szkolenia, które odbyło się w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku z okazji Dnia Kobiet.

W trakcie spotkania, uczestniczki dowiedziały się w jaki sposób rozwijać inteligencję emocjonalną?, co zrobić, aby zadbać o równowagę hormonalną, która sprzyja równowadze i harmonii życiowej?, a także w jaki sposób wykorzystać energię przepływu, tak by wpływała na lepszą efektywność biznesową.

Szkolenie poprowadziła trenerka personalna Mariola Trzepizur.

Organizatorem wydarzenia był Miejski Inkubator Przedsiębiorczości STARTER RADOMSKO

obrazek

Dzień Kobiet w Klubie „Złotej Jesieni”

Poniedziałkowe spotkanie seniorów z Klubu „Złotej Jesieni” było okazją do świętowania Dnia Kobiet. Koncert w wykonaniu Chóru „Złota Nutka” (inst. Zdzisław Nowak) uświetnili swoimi występami recytatorzy z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” (inst. Anita Pawlak Zygma).

obrazek

„One step futher” – wystawa fotograficzna Szymona Zygmy.

„(…) To był czas refleksji, zadumy, celebrowania piękna ulotnej chwili. A obserwując bogactwo życia, natury – zrozumiałem, dlaczego Grecy nazwali wyspę imieniem bogini piękna i urodzaju. Och Afrodyto” . Szymon Zygma , autor wystawy fotograficznej „One step futher” prezentował dzisiaj w galerii MDK fotografie, które uwieczniły jego trzymiesięczny pobyt na wyspie Cypr.

obrazek

Potwierdzenie rozliczenia Sztabu 30. Finału WOŚP

Dotarła do nas bardzo miła wiadomość, otóż otrzymaliśmy potwierdzenie rozliczenia 30. Finału WOŚP. Oficjalnie ogłaszamy, że ostateczna kwota potwierdzona to 98 705, 31 zł a suma kwot z eSkarbonek to 19, 484,00 zł.

obrazek

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE – Modernizacja sali widowiskowej

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE – MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ
MDK RADOMSKO

Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku w ramach projektu pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 2.777.955,00 (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych  00/100)

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Rozdział I SWZ – instrukcja dla wykonawców

Rozdział II SWZ – oświadczenia wykonawców

Rozdział III SWZ – Formularz ofertowy z załącznikami

Rozdział IV SWZ – wzór umowy

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 1

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 2

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 3

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 4

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 5

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 6

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 7

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 8

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 9

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 10

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 11

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 12

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 13

Rozdział V SWZ – Przedmiar robót – branza architektoniczna

Rozdział V SWZ – Przedmiar robót – branża elektryczna

Rozdział V SWZ – STWiOR – branża architektoniczna

Rozdział V SWZ – STWiOR – branża elektryczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.01

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 05.01

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 05.01

Publikacja zmian na miniPortalu 05.01

Publikacja zmian na miniPortalu II 

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

Publikacja zmian na miniPortalu III

Modyfikacja treści SWZ III

Wyjaśnienia treści SWZ II

Załącznik nr 1 do Wyjaśnień treści SWZ II

Załącznik nr 2 do Wyjaśnień treści SWZ II cz. 1

Załącznik nr 2 do Wyjaśnień treści SWZ II cz. 2

Załącznik nr 3 do wyjaśnień treści SWZ II.dwg

Modyfikacja treści SWZ IV

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV

Publikacja zmian na miniPortalu IV

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

obrazek

Uwaga!

Za chwilę przerwa zimowa. Regularne zajęcia naszych sekcji zostaną wznowione po feriach. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. A od poniedziałku zapraszamy na zimowe warsztaty, które poprowadzą nasi instruktorzy. Bogatą ofertę przygotowało również nasze kino. Do zobaczenia w MDK.

obrazek

PORANEK FILMOWY, WARSZTATY I ZAPISY NA FERIE ZIMOWE 2022

Dziękujemy za dzisiejszą frekwencję na Poranku Filmowym. Bo bajce Sing 2 tradycyjnie odbyły się warsztaty plastyczne. Przed seansem i w jego trakcie mogliście zapisać swoje pociechy na warsztaty, które odbędą się w Miejskim Domu Kultury od 14 do 25 lutego. Sa jeszcze wolne miejsca – oferta znajduje się na naszej stronie

obrazek

Pracownia kopisty – „U Nikifora – zajęcia plastyczne w ramach ferii 2022

Zapraszamy do Pracowni Kopisty „U Nikifora” w ramach Ferii w Miejskim Domu Kultury . Warsztaty plastyczne /malarskie, dzięki którym poznacie dzieła najwybitniejszych mistrzów malarstwa i innych technik plastycznych. Stwórz własną kopię znanego obrazu dawnego mistrza lub artysty współczesnego. Kolaże, fotokolaże, rysunek graficzny, malarstwo – „Pracownia u Nikifora”.
Warsztaty skierowane są dla dzieci minimum od 8 lat (8-12). Koszt 20 zł, zapisy w siedzibie MDK. 
Szczegółowe informacje pod nr te.: 501 019 310
Instruktor Karolina Mysłek.
obrazek

Odwołane zajęcia Filmoplast

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (07.02.) zajęcia Filmoplast z instruktorem Tomaszem Zawadzkim zostały odwołane. Przypominamy o wolnych miejscach na warsztaty podczas ferii zimowych.

obrazek

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Za nami Jubileuszowy 30. Finał wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo złej pogody i panującej pandemii daliśmy radę. Od 8 rano Sztab Miejskiego Domu Kultury w Radomsku wydał puszki 139 wolontariuszom. Jak co niedziele o godz. 10.00 odbył się Niedzielny Poranek Filmowy , jednak tym razem z WOŚP  – p.h. Zabawki. Nie obyło się bez biegu w Parku Świętojańskim – Bieg Policz się z cukrzycą przyciągnął mnóstwo chętnych biegaczy, tych starszych jak i młodszych. Jedną z atrakcji był pokaz sprzętu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy w Radomsku. W sali widowiskowej MDK  odbył się koncert „Kultura Ma Głos na żywo”. W programie, który poprowadzili Jolanta Dąbrowska i Krzysztof Zygma wystąpili: Klub Tańca Towarzyskiego „Etiuda”, Grupy taneczne z MDK Zumba Kids i Zumba Kids Junior, Zespół Wokalno – Instrumentalny „Tęczowe Nutki”, Kolędnicy MDK „Rekwizytornia Teatr” oraz Dominik Żulicki. O godz. 18.00 odbył się Koncert kolęd i pastorałek. Utwory pochodziły z płyty „Północ już była”.  Na koniec wystąpiła Orkiestra Dęta „Ekspresja” MDK w Radomsku. O godz. 20.00 nie zabrakło „Światełka do nieba” , które w tym roku było wyjątkowe, wszyscy zebrani w MDK zapalili wspólnie zimne ognie. Zrobiło się nastrojowo i klimatycznie. 

Przez cały dzień kwestujący mogli posilić się w kantynie przygotowanej przez harcerzy z Hufca ZHP Radomsko. Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku zorganizowała loterię fantową podczas której można było wygrać m.in. słodycze, zabawki, torby podróżne lub bon na pizzę. Ponadto przez cały dzień działała „Fotobudka Szokfoto” z Profe Studio i Fundacja Diabeciaki, która  przez cały dzień mierzyła cukier i ciśnienie krwi. Ponadto Szpital Powiatowy w Radomsku przygotował punkt pomiaru ciśnienia tętniczego oraz badanie poziomu cukru. Punkt krwiodawstwa (szpital) pobrał 5850 ml od 13 krwiodawców (każdy oddał po 450 ml krwi). w Hali Sportowej przy PSP nr 6 odbyły się Halowe Mistrzostwa Radomska w Futsalu oraz Turniej piłki halowej dla dzieci. W Sali sportowej MOSIR Radomsko zorganizowany został Otwarty Orkiestrowy Turniej Tenisa Stołowego Radomszczańskiego Towarzystwa Sportowego Sokół (współorganizator UMLKS Radomsko) Na zbiorniku na Wymysłówku odbyło sią morsowanie i saunowanie Morsów z Radomska.

SPONSORZY 30. Finału WOŚP

– Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
– Firma Press – GLASS
– Ardagh Metal Beverage Poland Sp. z o.o.
– FHUP „NOWBUD – KLIMCZYK” Joanna Tereszkiewicz, Błażej Tereszkiewicz Spółka Jawna w Radomsku
– FRIGO LOGISTIC
– Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Radomsko
– PSS ZORZA Radomsko
– Bar „CLAUDIA” – Pan Sebastian Koper
– Piekarnia „DZIEPÓŁĆ” – Pan Krzysztof Kempa
– Piekarnia – BART – PIEK – Państwo Franciszek, Grażyna i Michał Bartnik w Lgocie Wielkiej
– Cukiernia HALINKA – Pan Rafał Romanowicz
– Piekarnia Jolanta Mazik i Zbigniew Mazik – Ładzice
– Firma MILO Barbara i Longin Mickiewiczowie

WSPIERAJĄ NAS
– Szpital Powiatowy Radomsko
– Krwiodawstwo Radomsko
– Wolontariuszki Poczty Polskiej
– MOSIR Radomsko
– UMLKS Radomsko
– Radomszczańskie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ”
– Studio Tańca ETIUDA
– Grupy taneczne MDK – ZUMBA KIDS i ZUMBA KIDS JUNIOR
– Zespół Wokalno – Instrumentalny „TĘCZOWE NUTKI”
– Kolędnicy z MDK – „REKWIZYTORNIA TEATR”
– Dominik Żulicki
– Szkoła Językowa „PROFE STUDIO”
– Fotobudka „SZOKFOTO”
– Fundacja „DIABECIAKI”
– Magdalena Syposz, Michał Rorat, Marcin Pożarlik
– Orkiestra Dęta „EXPRESJA” MDK Radomsko
– Kolarsko – Biegowy Klub Sportowy Radomsko
– GREEN SOLAR SYSTEM
– Siłownia „XTREME” Radomsko
– Morsy z Radomska
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Radomsku
– Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
– ZHP Radomsko
– Ochotnicza Straż Pożarna Bogwidzowy
– Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrówka

obrazek

Jasełka w Kole Osób Niepełnosprawnych

19 grudnia w MDK odbyły się jasełka zaprezentowane przez uczestników Koła Osób Niepełnosprawnych. Uczestników przygotowały instruktorki Marlena Grzybek i Helena Starostecka.

obrazek

Niedzielny Poranek Filmowy + warsztaty wokalne

W niedzielę podczas Porannego Poranku Filmowego wystąpił Dziecięcy Zespół Wokalno-Instrumentalny „Tęczowe nutki”. Warsztaty dla najmłodszych poprowadziła instruktor MDK, Pani Justyna Szalińska. Następnie odbyła się premiera filmu animacji polkatkowej z Pracowni Plastycznej MDK „Filmo-plast”

obrazek

„Przywracanie porządku wg Stanisława Barańczaka” – program poetycki

MY PAMIĘTAMY!!!

Dziś w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbył się program okolicznościowy „Przywracanie porządku” wg Stanisława Barańczaka,

upamiętniający 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Słowami poety członkowie Sceny Poezji pod kierunkiem Małgorzaty Wesołowskiej

 

przypomnieli i opowiedzieli nam o  rzeczywistości i prawdzie z tamtych lat.

obrazek

Koncert „Uśmiechnij się z Różewiczem. Koncert młodych artystów”

W sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku w niedzielne popołudnie, 12 grudnia 2021 r., odbył się koncert „Uśmiechnij się z Różewiczem. Koncert młodych artystów”, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym” przez Fundację „Promień Radości”. W repertuarze koncertu piosenki o charakterze świątecznym i noworocznym zaśpiewali podopieczni fundacji, którzy wokalnie doskonalą się pod kierunkiem Małgorzaty Pietrygi. Młodym artystom akompaniowali: Michał Rorat (pianino) i Sebastian Janik (saksofon). Koncert prowadził Waldemar Sobczyk – Prezes Fundacji „Promień Radości”

Promocja Radomszczańskich Teatraliów

Siódmy numer „Radomszczańskich Teatraliów” w całości poświęcono historii festiwalu różewiczowskiego. Od początku redaktorem pisma jest teatrolog Beata Anna Symołon, która była gościem wieczornego spotkania w MDK. Publikacja stanowi podsumowanie wszystkich dotychczasowych edycji festiwalu, który w przyszłym roku powróci do pierwotnej nazwy „3 x Różewicz”. Spotkanie, które odbyło się 28 listopada 2021 w MDK było okazją do podsumowania tegorocznego Różewicz Open Festiwal. Zachęcamy do lektury „Radomszczańskich Teatraliów”, pismo dostępne jest w MDK w dziale Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez.

 

Niedzielny Poranek Filmowy „Nasze magiczne Encanto” + Rodzinne warsztaty plastyczne

Ostatni w tym miesiącu niedzielny Poranek Filmowy juz za nami. Po filmie „Nasze magiczne Encanto”, tradycyjnie odbyły się Rodzinne warsztaty plastyczne. Tym razem dzieci wraz z rodzicami tworzyły bombki choinkowe w technice decoupage.

obrazek

„Klucze do nieba” – Spektakl Młodzieżowej Grupy Teatralnej Rekwizytornia Teatr

Dziś po raz kolejny członkowie Pracowni Teatralnej MDK w Radomsku wystąpili przed młodzieżą z radomszczańskich szkół ze spektaklem „Klucze do nieba” w reżyserii Anity Pawlak Zygmy.

Spektakl został zrealizowany w ramach tegorocznego Różewicz Open Festiwal.

obrazek

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM WOŚP – REJESTRACJA ONLINE

SZTAB 30. FINAŁU WOŚP w MDK
ROZPOCZYNAMY REJESTRACJĘ WOLONTARIUSZY!
 
Sztab 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działający w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, 16 listopada 2021 r. rozpoczyna rekrutację wolontariuszy. Rejestracja odbywać się będzie drogą elektroniczną. O tym kto zostanie wolontariuszem decyduje kolejność zgłoszeń (sztab może zarejestrować tylko 230 wolontariuszy). Zgłoszenia przyjmujemy do 5 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania miejsc. 30. Finał WOŚP odbędzie 30 stycznia 2022 roku. Celem zbiórki publicznej jest zbieranie środków „dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”
 
Zarejestrować można się w następujący sposób:
Następnie (Zapisy wolontariuszy) kliknąć w Rejestracja online
Założyć konto
 
Przy wypełnianiu ankiety należy załączyć zdjęcie w formacie jpg. powyżej 800×600 pikseli (można je zrobić telefonem). Podczas rejestracji jako wolontariusz należy podać nr sztabu #5974 (Miejski Dom Kultury w Radomsku).
 
Prosimy o zapoznanie się z regulamin-wolontariusza-30-finalu.
 
 
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ
NASZEGO SZTABU
W razie pytań pracownicy MDK są do Państwa dyspozycji pod nr tel.: 501 019 310, 44 683 52 55
obrazek

Konferencja metodyczna dla nauczycieli – „Nauczyciel XXI wieku – sylwetka, wyzwanie, wsparcie”.

16 listopada 2021 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku rozpoczęła się konferencja metodyczna dla nauczycieli – „Nauczyciel XXI wieku – sylwetka, wyzwanie, wsparcie”.

Organizatorami konferencji są: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Modum” w Radomsku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Radomsku.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Radomska dr Jarosław Ferenc.

 

obrazek

„Nie gubić diamentów” Koncert galowy z okazji 30 – lecia działalności FIK

14 listopada 2021 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku Jubileusz 30-lecia działalności świętowała Fundacja Inicjatyw Kulturalnych. W koncercie galowym „Nie gubić diamentów” wystąpili: Orkiestra Kameralna PRIMUZ pod dyrekcją Adama Klocka oraz soliści: Konrad Derlatka – baryton, Mateusz Duda – fortepian, Karolina Sambor – sopran, Szymon Telecki – skrzypce oraz Przemysław Wojciechowski – akordeon. Koncert powadzili Katarzyna Kabzińska Masionek i Roman Piętakiewicz. Jubilatom gratulacje złożyli: Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i lokalnych instytucji.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.
obrazek

„Długie życie to przywilej” Promocja książki Gerarda Makosza oraz spotkanie z Iwoną Mazurkiewicz

8 listopada w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyło się spotkanie z Iwoną Mazurkiewicz i Gerardem Makoszem , uczestnikami programu „Sanatorium miłości”. Podczas spotkania Gerard Makosz opowiadał ciekawe historie z własnego życia, które opublikował w biograficznej książce „Długie życie to przywilej”. Po zakończeniu spotkania zainteresowani mogli zakupić wolumin z dedykacją autora.

obrazek

Debata „Duch Asyżu w Radomsku”

27 pazdziernika 2021 w Miejskim Dom Kultury w Radomsku gościliśmy Andrzeja Ziółkowskiego (autora wystawy fotografii „The Inward Moment”), Bogdana Białka (prezesa Fundacji Fratelli Tutti) oraz o.Stanisława Jaromiego (szefa REFA). Podczas spotkania pt.”Duch Asyżu w Radomsku. W 35 rocznicę spotkań religii świata w Asyżu” prelegenci opowiedzieli o duchowości współczesnego świata. Spotkaniu towarzyszyła  wystawa  Andrzeja Ziółkowskiego pn.„The Inward Moment”. Na swoich fotografiach Autor snuje fascynującą opowieść o wyznawcach siedmiu wielkich religii. Jej bohaterów łączy pragnienie kontaktu z sacrum. Pomagają nam oni zrozumieć, że mimo różnic w tradycjach religijnych, obrzędach czy formach ekspresji, pragnienia wszystkich ludzi wiary są do siebie podobne. Zaczynamy dostrzegać, jak mało nas różni, a jak wiele łączy. (artinfo.pl)

obrazek

Jubileusz 100 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

23 października 2021 roku w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbył się Jubileusz 100 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku. W uroczystej gali uczestniczyli przedstawiciele władz, zaproszeni goście, byli i obecni nauczyciele, uczniowie, i absolwenci szkoły. Podczas jubileuszu została przypomniana historia szkoły od początku jej istnienia. Wspominano jak kiedyś wyglądała nauka w I Liceum Ogólnokształcącym, jak wyglądały bale studniówkowe. Szkolne lata wspominali także absolwenci nawet Ci, którzy od lat przebywają zagranicą. Nie zabrakło również części artystycznej przygotowanej specjalnie na Jubileusz przez uczniów szkoły. Były kwiaty, gratulacje, podziękowania oraz moc życzeń dla uczniów i nauczycieli. Na koniec Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku Renata Kosela podziękowała wszystkim gościom za przybycie i zaprosiła na jubileuszowy tort.

obrazek

XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI im. ks. Jerzego Popiełuszki „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” – wyniki

W sobotę w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyła się 27. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”. Recytatorów oceniała komisja w składzie: Jolanta Dąbrowska, Andrzej Kucharski i Paweł Zagaj.
 
W Turnieju Poezji Śpiewanej, do którego przestąpiło 7 wykonawców, komisja przyznała:
 
II miejsce – Joanna Hebda z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Częstochowie
 
II miejsce – Julia Waligóra z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”
 
III miejsce – Nina Cyndecka z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”
 
Wyróżnienie – Natalia Kapica – z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”
 
Wyróżnienie – Michalina Serwa z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku
 
Wyróżnienie specjalne – Elżbieta Żabińska
 
 
W Turnieju Recytatorskim udział wzięło 18 recytatorów. Komisja konkursowa przyznała:
 
I miejsce – Elżbieta Jóźwiak ze Sceny Poezji Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
 
I miejsce – Joanna Zaremba z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 
II miejsce – Joanna Zalega z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 
II miejsce – Nikola Bus ze Sceny Poezji Miejskiego Domu Kultury w Radomsku i I LO w Radomsku
 
III miejsce – Karolina Broniś z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Radomsku
 
Wyróżnienie – Lena Bąkowicz z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”
 
Wyróżnienie – Julia Maszczyk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Radomsku
 
Wyróżnienie – Maria Wieruszewska z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe.
 
 
Fundatorami nagród byli:
 
Miasto Radomsko
 
Powiat Radomszczański
 
PPUH „KONSTALEX” sp. z o.o.
 
Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA
 
Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi
 
Międzyszkolna Komisja Oświaty NSZZ „Solidarność” Powiatu Radomszczańskiego
 
Pan Lech Ciszewski
 
Miejski Dom Kultury w Radomsku.
obrazek

XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej

Od 13 do 31 października w Radomsku potrwają Dni Kultury Chrześcijańskiej. W programie 22. edycji znalazły się konkursy,  spotkania, projekcie filmowe. Szczegóły wydarzenia na plakacie. 

obrazek

Dziękujemy za Różewicz Open Festiwal 2021

Za nami październikowa odsłona Różewicz Open Festiwal. Wspólnie uczciliśmy 100. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, naszego rodaka, wielkiego pisarza, humanisty, Honorowego Obywatela Radomska.

         Dziękujemy wspaniałej publiczności. Czuliśmy Wasze wsparcie i energię. To dodawało nam skrzydeł.

         Dziękujemy naszym gościom. Dzięki Państwu organizowane wydarzenia wpisały się na kulturalną mapę naszego miasta.

         Dziękujemy całej ekipie Miejskiego Domu Kultury. Dzięki Waszej pracy, pasji i zaangażowaniu po raz kolejny udowodniliśmy, że w małych miastach dziać się mogą rzeczy wielkie.

         Dziękujemy wszystkim naszym Partnerom i Patronom medialnym, dzięki Państwa pomocy było o nas głośno w całej Polsce.

       

Jolanta Dąbrowska

Koordynator Różewicz Open Festiwal 2021

Krzysztof Zygma

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku

obrazek
obrazek

Różewicz Open Festiwal – dzień trzeci

Trzeci dzień festiwalu Różewicz Open rozpoczęły warsztaty scenograficzno-teatralne. Młodzież przygotowywała się do premiery przedstawienia. Spektakl „Klucze do nieba” zgromadził liczną publiczność, która gromkimi brawami podziękowała młodym artystom za wspaniały występ. Następnie w galerii MDK mogliśmy gościć Panią Tatianę Hołowni – muzyka i historyka sztuki, autorki  wystawy „Raport ocalonego” poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza. Wieczorem na deskach teatralnych sali widowiskowej odbyła się premiera spektaklu „Przyszli, żeby zobaczyć poetę” Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Festiwalowy wieczór zakończył performance „Nauka chodzenia” Teatru Ognia i Papieru w reżyserii Grzegorza Kwiecińskiego z Teatru Ognia i Papieru. W spektaklu wystąpiły laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Tadeusza Różewicza Grażyna Śliwakowska i Elżbieta Jóźwiak oraz członkowie Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” Wiktoria Kwarta, Jakub Rusajczyk i Jan Guryl. Muzykę do spektaklu przygotował Piotr Zygma.

obrazek

Różewicz Open Festiwal – dzień pierwszy

Tegoroczny Różewicz Open Festiwal rozpoczął się od warsztatów scenograficzno-teatralnych dla młodzieży pod kierunkiem Jędrzeja Skajstera (reżysera światła), Agaty Skajster (scenografa) i Anity Pawlak- Zygmy (aktorki).

Potem w Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku, została otwarta wystawa podsumowująca Ogólnopolski Plener Fotograficzn im. S. Różewicza. Plener odbył się 16 sierpnia w rocznicę urodzin Stanisława Różewicza.

O Tadeuszu Różewiczu prywatnie podczas panelu  dyskusyjnego „3 z Różewicz” rozmawiali Julia Różewicz, Jan Stolarczyk oraz Barabara Osterloff. Spotkanie prowadziła Jolanta Dąbrowska.

Pierwszy dzień festiwalu zakończyliśmy widowiskiem słowno – muzycznym „3 x Różewicz”. Gościem specjalnym był Michał Urbaniak. Na scenie MDK, wspólnie z Mistrzem Urabaniakiem, wystąpili: Przemysław Pacan, Pola Chobot, Adam Baran, Jacek Bałchan, Szczepan Pospieszalski, Piotr Zygma oraz Krzysztof Zygma.

obrazek

Propozycje MDK na nowy sezon artystyczny 2021/2022

Zaczynamy nowy sezon artystyczny 2021/2022. 19 września w godz. od 10.00 do 12.00  przyjmujemy zapisy do sekcji: tanecznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych, muzycznej, animacji, filmu, zajęć szachowych, robotyki i rękodzielniczej. 

Czekamy na państwa w MDK, nasi instruktorzy i pracownicy podczas dnia otwartego udzielą szczegółowych informacji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kliknij aby powiększyć.↓

obrazek

Podpisanie umowy – „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury”.

20 września 2021 została podpisana umowa między Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Zbigniewem Ziembą a Prezydentem Miasta Radomska dotycząca modernizacji sali widowiskowej. Remont sali widowiskowej zostanie zrealizowany przez Miasto Radomsko w ramach projektu „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury”. Modernizacja obejmuje m.in. wymianę foteli, oświetlenia, wentylacji. Całkowita wartość remontu to blisko 3 mln zł, a kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi ponad 2 mln zł (85% kosztów). W konferencji prasowej uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska oraz Skrabnik Miasta Mariola Wypych. Spotkanie prowadził Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku Krzysztof Zygma.
obrazek

Zapisy na nowy sezon artystyczny

19 września w MDK ruszyły zapisy na nowy sezon artystyczny 2021/2022. Instruktorzy przyjmowali zgłoszenia do sekcji: tanecznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych, muzycznych, animacji, filmu, na zajęcia szachowe i robotykę.

 

 

obrazek

„Rozmowa o gwoździu i drucie” – czyli o fabryce metalurgii.

O radomszczańskim zakładzie matalurgi, o tym jak wpływał na losy miasta rozmawialiśmy podczas spotkania wspomnieniowego pn. „Rozmowa o gwoździu i drucie”. Spotkanie odbyło się 17 września 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej – w siedzibie partnera projektu.

Radomszczański zakład metalurgii swoją produkcję rozpoczął od wytwarzania gwoździ i drutu. Spotkanie moderowane przez historyka przybliżyło charakter pracy w ówczesnej fabryce i sprowokowało publiczność do opowieści o tradycji rzemieślniczej, która wpłynęła na losy miasta. Dyskusja wspomnieniowa odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która swoją siedzibę ma w zabytkowym budynku z 1897 r., wybudowanym i użytkowanym przez przedwojennych właścicieli „Metalurgii”.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Towarzystwo Metalurgiczne” – ilustrująca pracę w fabryce gwoździa i drutu, prezentująca codzienność fabrykantów, wielkie hale produkcyjne i ówczesne możliwości technologiczne.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Ziemia obiecana”

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Ziemia obiecana: „Spotkanie przy krześle nr 14”

10 września 2021 „Spotkaniem przy krześle nr 14” rozpoczęliśmy cykl spotkań historycznych organizowanych w ramach projektu „Ziemia obiecana”. Rozmowa o fabryce „Braci Thonet”, moderowana przez historyka Kamila Rutkowskiego, odbyła się wśród legendarnych mebli produkowanych na początku XX w.  czyli w sali wystawowej kontynuatora tradycji thonetowskich oraz partnera projektu – FAMEG Sp. z o.o. Spotkanie z udziałem Tadeusza Polanowskiego i Piotra Polanowskiego – prezesów FAMEG Sp.z o.o. miało charakter osobistych wspomnień i opowieści publiczności, przeplatanych historycznymi faktami.

Publiczności towarzyszyła wystawa dużych czarno-białych zdjęć „Radomszczańskie Imperium Braci Thonet” przedstawiających gmach fabryki, pracowników, produkty i hale fabryczne sprzed stu lat.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

obrazek